Färre ambulanser i sommar

Färre ambulanser den första sommaren som efter de rödgröna i regionen tagit över all ambulansverksamhet i egen regi. Detta hände aldrig så länge det var privata entreprenörer som skötte vaksamheten. Dessutom kostar ambulansverksamheten nu 50 Mkr mer per år än tidigare. De rödgröna lovade bättre kvalité och detta blev resultatet.

läs mer

Kommentera