Mer kris i ambulanssjukvården

Sedan de rödgröna i regionen beslutat om att ta över ambulanssjukvården från de privata utövarna har skandalerna staplats på varandra. Nu har vi färre ambulanser än tidigare och ambulanserna körs ofta med lägre utbildad personal. Dessutom beräknas ambulanssjukvården i regionen kosta 50 Mkr mer per år än vad det gjorde när vi hade privata utövare.

Sedan de rödgröna beslutat om att ta över ambulanssjukvården har den blivit både sämre och dyrare. Det senaste nu är att man tar in militär personal för att klara personalen trots att de inte har den utbildning som Socialstyrelsen kräver.

http://www.expressen.se/gt/militarer-kor-ambulans–det-far-facket-att-rasa/

Kommentera