Kommunfullmäktige den 13 juni

Skillnaden mellan de olika budgetförslagen var i år väldigt små. I stort sett hade förslagen från Öckeröalliansen, S och MP samma satsningar. Socialdemokraterna hade valt att lägga två tiondelars procent mer på nämnderna men ffick då också en större kostnad i sin budget. För andra året i rad valde Socialdemokraterna att inte föreslå att skatten skulle höjas. detta har ju annars varit ett ständigt tema sedan 2003 i deras budgetförslag. Vi i Öckeröalliansen tar det som ett erkännande för att vår ekonomiska politik varit framgångsrik och att nu även Socialdemokraterna anser att vi har en ekonomi i balans.

Vill Du läsa mer om Öckeröalliansens budget ser Du detta här.

Utöver budgeten så besvarades ett antal motioner. Förslaget om ett stall i kommunen avslogs, det finns helt enkelt inget utrymme då en sådan anläggning inte bara kräver en stor area utan att den inte heller medger bostäder på närmare håll. En motion om belysning på motionspåren vid Prästängen besvarades positivt. Detta skall utredas och konsekvensbeskrivas.
Vi tog också beslut om att skriva på ett nytt avtal med Renova för en femårsperiod. Bakgrunden är en EU-dom som fastslagit att Renovas verksamhet måste konkurransutsättas mer. Som en liten kommun klarar vi dock inte av att gå ut i en upphandling ensamma om detta med så kort varsel så beslutet blev att stanna kvar i Renova.

Kommentera