Drogförebyggare Håkan Fransson får pris på Almedalsveckan

Öckerö kommuns drogförebyggare Håkan Fransson är denna vecka i Almedalen för att i olika sammanhang berätta om det framgångsrika drogförebyggande arbetet i vår kommun, och också om hur vår metod sprider sig till andra kommuner.
Efter dagens seminarium fick Håkan mottaga Blå Bandets utmärkelse för årets opinionsbildare 2013 det s k Oskar Eklund-priset.

Motiveringen lyder:
Med hängiven målmedvetenhet har Håkan Fransson, drogförebyggare i Öckerö kommun, lyckats halvera alkoholkonsumtionen bland ungdomar.
Detta är ett resultat av en omfattande opinionsbildning hos föräldrar, skolpersonal och politiker för att komma överens om att inte förse minderåriga med alkohol.
Håkan Fransson har inte nöjt sig med detta. Han fortsätter att övertyga fler och gör det i så många sammanhang som han både får och tar sig möjlighet till.
Han använder också både traditionell och social media för att sprida budskapet som dessutom passar väldigt väl med Blå Bandets kampanj Ingen alkohol före 18.

Kommentera