S tar inte sitt ansvar i frågan om jobben

I dag har Stefan Löfven möjlighet att lämna besked kring ekonomin, jobben och regeringsfrågan i sitt tal i Almedalen. För trots ett högt tonläge från socialdemokratiska företrädare saknas det fortfarande svar kring politikens mest centrala delar. Den globala ekonomiska krisen försätter Sverige i ett bekymmersamt läge. Att med ett drygt år kvar till valet inte visa på politikens riktning och lämna besked till väljarna skapar osäkerhet, skriver Kent Persson och Anna Kinberg Batra i dag på DN Debatt.

I tider när ekonomin präglas av svag internationell efterfrågan behöver en återhämtning stöttas av den inhemska konsumtionen. Socialdemokraterna gör anspråk på regeringsmakten utan att vara tydliga med konsekvenserna för företag, hushåll och möjlig återhämtning. Socialdemokraterna har det senaste året lämnat olika besked kring den ekonomiska politikens inriktning. Detta kombineras med oklarhet kring jobbfrågan och regeringsfrågan.

Även om Stefan Löfven skulle lämna besked kring Sverigedemokraterna så återstår frågan hur Socialdemokraterna förhåller sig till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. När det gäller den viktiga frågan om sysselsättning så lade Socialdemokraterna en skuggbudget för 2013 som hotar 70.000 jobb. Sedan dess har de inte presenterat några nya förslag om hur jobben ska bli fler. Avsaknad av besked i en tid av oro är inte att ta ansvar för Sverige.

På tre avgörande punkter bör Stefan Löfven lämna tydliga besked i dag:

1. Motstridiga besked kring den ekonomiska politikens inriktning. Socialdemokraterna svartmålar bilden av svensk ekonomi. Enligt en ny undersökning från Novus anser 75 procent av svenska folket att Sverige har klarat den ekonomiska krisen bättre än andra länder i Europa. Denna bedömning gör även IMF, OECD och EU-kommissionen. Synen på förutsättningarna för svensk ekonomi är avgörande för vilka reformer som kan genomföras.

Sedan förra året har Magdalena Andersson lämnat sex olika besked för inriktningen på den ekonomiska politiken: I augusti 2012 skulle ekonomin stimuleras, i oktober skulle den stramas år, i november skulle den åter stimuleras, i mars 2013 var det läge att avvakta, i april skulle ekonomin på nytt stramas åt och i juni var det tillbaka till stimulanser.

2. Inga besked kring vänsterpartiernas regerings­alternativ. I dag har Socialdemokraterna möjlighet att markera att de är beredda att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande över regeringsbildning. Alliansens ståndpunkt är tydlig: Efter valet ska det största blocket tillåtas bilda regering. Främlingsfientlighet och hat ska hållas borta från inflytande.

Besked saknas också när det gäller samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och även här velas det fram och tillbaka. Fredagen den 5 juli säger Löfven att besked i regeringsfrågan lämnas först efter valet. Så sent som i partiledardebatten den 5 maj sa Löfven att väljarna skulle få besked i god tid före valet.

Socialdemokraternas reträtt i regeringsfrågan ska ses mot bakgrund av att Vänsterpartiet och Miljöpartiet båda kräver ministerposter och avgörande inflytande på centrala områden. Väns­terpartiet kräver exempelvis att en eventuell rödgrön regering kör över Socialdemokraternas kongressbeslut i välfärdsfrågan.

3. Otydliga besked i jobbpolitiken. Socialdemokraterna behöver förklara hur ökade kostnader för att anställa och investera samt minskade drivkrafter för att arbeta skulle leda till fler jobb. Socialdemokraterna vill gradvis montera ned arbetslinjen och göra det mindre lönsamt att arbeta för breda inkomstgrupper. Samtidigt har Socialdemokraterna ett mål för arbetslösheten, som under tidigare S-regeringar har uppnåtts under begränsad tid och genom att driva ut människor från arbetskraften.

Sista mandatperioden fram till 2006 ökade förtidspensioneringarna snabbare än någon gång tidigare, detta trots god konjunktur. Den som hade varit sjukskriven i ett år blev automatiskt förtidspensionerad. När Magdalena Andersson fick sluta som statssekreterare på grund av valförlusten var utanförskapet rekordstort och antalet förtidspensionerade uppe i en halv miljon. Bara mellan 2002 och 2006 förtidspensionerades 300.000 personer, vilket motsvarar 4.000 i månaden.

Socialdemokraternas jobbförstörande politik förstärker farhågorna att de återigen kommer att försöka nå sitt arbetslöshetsmål genom att driva ut människor i utanförskap.

Inför valet 2002 hade också Moderaterna en politik med negativa sysselsättningseffekter, som väljarna tydligt avvisade. Därefter påbörjade vi ett långt och mödosamt arbete för att förnya och utveckla vår politik. Socialdemokraterna gick både 2006 och 2010 till val på en politik med negativa sysselsättningseffekter. Sedan dess har förnyelsen i socialdemokratin uteblivit och vi står nu i ett läge där Socialdemokraterna inte lämnar besked vare sig kring ekonomin, jobben eller regeringsfrågan.

I dag har Stefan Löfven varit partiledare i 527 dagar. Det är dags att lämna besked.

Kent Persson (M), partisekreterare
Anna Kinberg Batra (M), gruppledare i riksdagen

Kommentera