Ett år kvar till valet

Nu är det snart bara ett år kvar till val i Sverige och här i Öckerö kommun. Alliansregeringen har tagit ansvar för Sverige och kunnat satsa på såväl stärkt välfärd, investerat i infrastruktur och forskning samt tagit ansvar för jobben trots den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Vi fortsätter sätta jobben främst och bygger Sverige starkt, mot det står Socialdemokraterna som hotar med en återgång till bidragslinjen.

Som en liten, öppen, ekonomi påverkas Sverige av utvecklingen i omvärlden men trots det har Sverige klarat krisen bättre än de flesta jämförbara länder. Över 200 000 fler svenskar har ett jobb att gå till sedan 2006. När andra länder tvingas till nedskärningar kan Sverige, under 2013, skjuta in mer energi i ekonomin med 25 miljarder i kraftfulla satsningar på infrastruktur, forskning, bättre företagsklimat och ungas jobbchanser.

Arbetslösheten bland unga har länge varit hög i Sverige. Under de sista åren med Göran Persson som statsminister fördubblades ungdomsarbetslösheten i Sverige och därefter har den fortsatt öka till följd av krisen. Bara här i Öckerö kommun är för många unga arbetslösa. Därför har Alliansregeringen halverat arbetsgivaravgiften för att anställa unga och sänkt restaurangmomsen så fler unga får chansen till extrajobb. Men mer behöver göras och här spelar utbildning en central roll.

Regeringen har sedan 2006 genomfört historiska reformer och satsningar på skolan. Nu senast, i samband med den ekonomiska vårpropositionen, satsar vi på 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under 2013 och 2014 samt på ett långsiktigt arbete med arbetsmarknadens parter för att öka sysselsättningen och sänka trösklarna till jobb genom så kallade yrkesintroduktionsavtal.

Mot det står fyra oppositionspartier med Socialdemokraterna i spetsen som väljer att möta en internationell ekonomisk oro med kraftiga skattehöjningar på 30 miljarder kronor på jobb och företagande. Med Socialdemokraternas förslag om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga skulle företagens anställningskostnader öka med upp emot 40 000 kronor per ung anställd, vilket hotar jobbet för över tiotusen unga. Totalt hotar Socialdemokraternas politik över 70 000 svenskars jobb. Då återstår det att se hur Socialdemokraterna ställer sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets kravlistor och skattehöjningar på mellan 50 och 90 miljarder för att ärligt kunna svara på väljarnas frågor om vad en röst på Socialdemokraterna faktiskt innebär.

Genom sänkta kostnader för att anställa ungdomar, en halverad restaurangmoms, nya yrkesintroduktionsavtal och satsningar på en skola som leder till jobb skapar Alliansen möjligheter för fler ungdomar att få ett jobb. Nu är det snart bara ett år kvar till val i Sverige och i Öckerö kommun. Då är det upp till väljarna att avgöra om de vill gå fortsatt framåt med nya Moderaternas arbetslinje eller backa bakåt med Socialdemokraternas bidragslinje.

Anna Kinberg Batra (m)
Gruppledare och ordförande riksdagens finansutskott

Arne Lernhag
Kommunstyrelsens ordförande

7 kommentarer för “Ett år kvar till valet

 1. Om Du menar upphandlingen så kan jag bara hänvisa till de jurister som granskat de upphandlingar som skett enbart i Västra Götalandsregionen. Vore märkligt om de har fel om detta och att de inte skulle överklagat i så fall.
  Angående vår skolpolitik, jag avböjer att svara på FP:s vägnar, det får Du skriva till dem om, så är det inte rimligt att bedriva en skola med 6 – 8 elever. Speciellt inte när det dessutom strider mot Skolverkets mål. När föräldrarna dessutom självmant flyttar sina barn till Björkö till deras förskoleverksamhet så har vi endast gjort det föräldrarna själva önskat med förskolan. Vi erbjöd pedagogisk verksamhet men man valde att istället flytta sina barn till Björkö. Att påstå att våra skolor är som i en större stad är inte relevant. Vi har mindre skolor på Rörö, Knippla, Hälsö och Fotö. De hade knappast funnits kvar i en storstad.

 2. Jag tror att Folke har rätt i det han säger, och efter att ha kollat upp detta kommer jag fram till samma sak som han.
  ‘Sen har vi flera andra frågor, FP skolpolitik har dom visat på flera sätt att det bara va rent valsnack och det ej går att lita på dom, det van dom mycket på vid förra valet. Jag tror att folk i Öckerö kommun har lärtsig nu och vad dom än säger så räcker det inte. Dom måste upp till bevis för att få tillbaka sitt förtroende. Detta gäller M med ja hela alliansen. Att skapa en skol och förskole miljö likt en större stad i en ö kommun som denna är som att ro på E6an.
  För första gången i mitt liv kommer jag inte rösta på M i kommunalvalet inte ens på ett alliansparti och det är tack vare dig Arne och några andra M politiker samt FP och deras sätt att sköta skol och förskolefrågor i hela kommunen.

 3. Precis Folke, och eftersom jag i ett otaligt antal inlägg visat för Dig att paragraferna faktiskt gäller för exv. taxiverksamhet så kan väl var och en få avgöra detta. Jag känner mig fortfarande trygg eftersom både jurister och anbudsgivarna har samma uppfattning som jag har.

 4. Det var ett bra förslag,Arne, då kan alla som kan läsa svenska konstatera enligt paragraf 3 i LOU att – DENNA
  LAG GÄLLER EJ TRANSPORTER -som det står tydligt -Du har i flera år tagit tjänstemännen i försvar och påstått att de handlade enligt LOU – vilket var fel, för den lagen gäller inte för sådana upphandlingar –varför- skulle vara intressant att höra – varför jag reagerar är att jag kan se framför mig hur Moderaterna kommer att förlora ett
  stort antal röster i nästa val på grund av denna tokiga
  fråga och riva ner det förtroende Du uppnådde med att behandla vattenfrågan elegant

 5. Folke, då rekommenderar jag alla som läser detta att Ni Googlar på detta så får de själva avgöra vem som har rätt. Jag har givetvis själv kollat detta både på nätet och med jurister.

 6. Folke, vi har haft ett otal diskussioner om denna upphandling där Du påstått att den är lagstridig. Jag hänvisar till alla mina tidigare svar där jag bl.a. skriv att om något hade varit fel så hade någon av de andra anbudsgivarna överklagat. Detta skedde de facto inte vilket visar att den gick rätt till.

 7. Allt det som Anna skriver låter bra men är mest politiskt
  valsnack -och Moderaterna på Öckerö har inte mycket nytta av alla dessa fina ord för vi har redan förlorat 500 röster i nästa val på grund av den amatörmässiga upphandling av färdtjänst m m som skedde för två år sedan och som egentligen var odugliga tjänstemäns fel men där slöa politiker godkände resultatet. Du har det yttersta ansvaret
  och borde försöka reparera misstaget

Kommentera