Kritik på teknik

Vi har tillsammans med ett nittiotal andra kommuner låtit göra en undersökning av våra teknikenheter. Detta är en första sammanfattning, senare kommer det också ett jämförelsematerial med de andra kommunerna.

Gator vägar
18 procent av kommunens invånare i ål- dern 18 – 74 år är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. 72 procent av invånarna i kommunen tyck- er att det är rent och snyggt på gator och vägar. Det är 66 procent som tycker att snöröj- ningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. På frågan om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa är det viktigast att börja med ”De stora gatorna in mot centrum”. När kommunens invånare ska välja vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det viktigast att använda pengarna till underhåll av asfalten på gatorna. Det är 23 procent som tycker att trafiksä- kerheten är bra som den är. För att förbättra trafiksäkerheten är det viktigast med hastighetsdämpande åtgärder samt att förbättra sikten vid gatukorsningar.

Parker
34 procent är nöjda med parkernas skötsel. När invånarna ska välja vad som bör prioriteras om kommunen får mindre pengar till parker är det lika viktigt med lekplatser som med skötsel av naturmark.

Vatten avlopp
Av de som uppger att de har kommunalt vatten är det 92 procent som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. 65 procent säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 67 procent av samtliga tror att reningsver- ket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Avfallshantering När de tillfrågade gör en helhetsbedömning av kommunens avfallshantering är 81 pro- cent nöjda. 86 procent är nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 82 procent av kommunens invånare är nöj- da med hur återvinningscentralerna funge- rar. 73 procent tycker att det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. 78 procent är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt farliga avfall.

Information och kontakter
Det är 29 procent av invånarna som varit i kontakt med kommunen angående ga- tor/vägar, parker, vatten/avlopp eller sop- hämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna. Bland de som har varit i kontakt med kommunen är 43 procent nöj- da med kontakten och 33 procent är miss- nöjda.

9 kommentarer för “Kritik på teknik

 1. Glädjande att höra, den diskussionen följer jag gärna med om färjetiden du nämnde.

  Ang sättningar så går att göra det jobbet ganska direkt och utan några större kostnader med. Så byggs dom flesta vägar idag och repareras.

  Men jag hör gärna av mig ang detta och ger dig info för att kolla det vidare.

 2. Nichlas, vi arbetar för att införa en färjetur 18.22 för som jag har uppfattat som ett önskemål från Er. Vi har stora problem med Västtrafik och deras sätt att hantera planeringen av kollektivtrafik. Förutom att man vill minska turerna på Björköbussen vill man inte införa 18.22-turen förrän 2015 även om kommunen betalar kostnaden. Vi kommer dock att föra ärendet vidare, om så behövs till ledningen för Västtrafik för att få turen införd.

  När det gäller Dina klagomål på lampor m.m. så vore det bra om Du specificerade var de är så kollar jag upp varför det inte händer något. Allmänt när man grävt för VA så måste det sätta sig i minst ett år för att lagningen med asfalt skall hålla. Det problemet finns tyvärr på alla ställen i kommunen.

 3. Intressant att läsa konversationen, jag får komma med lite fakta med.

  Och tacka för tipset om eran felanmälan app, den är både bra och flitigt använd.

  Lite exempel, gatulampan utanför har har vart trasig i 11mån anmäld flera gånger.

  Ett hål i vägen anmält via telefon, mail och eran “app” har vart så sedan dom grävde upp vattenledningar där för ca 11-12månader sedan.

  Ja du förstår säkert att man inte riktigt ser var ni lagt pengar här?

  För några år sedan skulle man reparera och göra om alla vägar här enligt kommunens tjänstemän, det var även budgeterat. Men sedan säger man då frågan om när kom upp efter något år, att dom fick omprioritera.
  Så sedan dess har det inte gjorts mera än jätte akuta saker och då efter minst 5-6mån “tjat” och ett par saker har tagit 2½år sedan vissa har man inte ens gjort.

  Det låg en gatlampa med ström på kabeln efter en storm här och detta ringde man flera gånger om. Som tur är fanns det el kunniga i närheten som kunde koppla bort elen som var på, i den kabel som låg blottad.
  Man var lite försiktig med att ha sina barn där. Den är fortfarande inte åtgärdad…

  En del av vägarna som är BK1 klassade av kommunen är idag tex underminerad, detta är en fara om det skulle komma en för tung lastbil med den belastningen på axel, det klarar inte den vägen. Det har alltså inte gjorts en löpande kontroll på hur dom är klassade samt om dom förändrats. Det kan bli väldigt dyrt för väghållaren om en olycka inträffar för att man inte klassat vägarna rätt efter förutsättningarna.

  Det finns mera men jag tror budskapet har gått fram.

  Vill du ha mera information så är du välkommen att höra av dig.

 4. Gustav, ser Du något som är fel eller trasigt så uppmanar jag Dig att anmäla detta till kommunen. Det finns en jättebra app som Du kan använda. Vi är runt på alla öar och reparerar sådant som är trasigt.
  Som jag skrev i förra svaret så lägger vi mycket pengar även på småöarna, vilket jag bl.a. redovisade i förra svaret.

 5. Där kan jag förstå hur du ser på det att alla inte kommer vara nöjda.
  Men det jag påvisar är att man flera gånger lagt budget för detta sedan har dessa pengar används på andra öar, som faktiskt inte har akutare brister heller. Och där skapar man en ganska otrygg känsla hos sina medborgare och att man behandlas orättvist.
  Idag finns det flera ställen där det är hål i vägen som är direkt farliga för trafikanter(vilket jag kallar alla som går/kör/cyklar på vägarna) och trotts att detta påpekats så är det ej åtgärdat efter 1års tid.
  Och det är inte bra, och där finns det klara exempel på att det är felprioriterat om detta inte åtgärdas och då snabbt, efter som risken för personskador är överhängande och ett av dessa ställen har en trasig gatlampa med sedan 1år tillbaka.
  Det gör att förutsättningarna för att någon kan skadas allvarligt är riktigt höga.

 6. Gustav, som jag skrev i mitt tidigare svar så kommer det nog alltid att vara så att man anser att just den egna ön blivit missgynnad. Vi har gjort en hel del underhållsarbete samt asfalteringar de senaste åren men jag anser samtidigt att detta är ett område där det blir svårt att få alla nöjda.

 7. Det låter ju bra.
  men det finns många frågor varför man tidigare i flera års tid och även då pengar har vart avsatta just för dessa öars vägar, varför man inte gjort något åt det och låter det bli farligt att cykla och gå på dom med sina hål och sten som sticker upp, samt snöröjningen blir på sina ställen omöjligt att göra på ett tillfredsställande sätt och även skadar verktygen så pass att man inte vågar utföra det på vissa ställen.
  Jag tycker detta är frågor som ni bör ta och belysa starkt. Det har även med rättvisa i kommunen och medborgare att göra och här ser vi ett tydligt mönster på att dessa öar har man struntat i i flera avseenden. Det är anmärkningsvärt.

 8. Det är nog så att många anser att just deras ö får för lite av underhållspengarna. Vi sjösätter nu ett program som gör aktiv kommer att ha mycket bättre koll på underhållet på våra vägar. Förhoppningsvis innebär detta att underhållet blir bättre även på Grötö och Kalvsund.

 9. Vet ni om skicket på vägarna på Grötö och Kalvsund?
  Och har dessa öar fått möjligheten att svara på någon enkät om detta?
  Med tanke på att dessa öars vägar har flera år i rad fått pengar avsatta för underhåll, men det har gått till andra öars vägar trotts att dom är under allkritik som dom är nu.
  Det är hål i dom på flera ställen där det bildats hål som man lätt kan få ner en hel fot i mitt på vägarna och vassa stenar sticker upp på sina ställen.
  Och detta är anmält flera gånger i flera år utan åtgärd.
  Även om det är max 30km/h på dessa öar så är gång fart fort nog för att skada sig rejält.

Kommentera