Möte med arbetsutskottet

Mötet startade med att vi hade besök av vår Företagarförening. Vi hade en intressant och givande diskussion om hur vi gemensamt skall arbeta för ett bra företagsklimatet i kommunen samt hur vi skall stärka vårt samarbete.

Vi delgavs en rapport om kommunens kvalité i korthet. Sammantaget kan man säga att vi står oss bra men att vi måste förbättra oss när det gäller hur snabbt vi besvarar mail och telefonsamtal från våra kommuninvånare.

Vi tog beslut om programsamråd om Hönö Klåva. Detta innebär att vi går ut och lyssnar till kommuninvånarnas åsikter om de olika delarna i programmet. Detta kommer sedan att sammanställas och tas hänsyn till innan vi tar fram ett förslag.
En konkret fråga i programmet är delen som avser marinan och ett ändrat inlopp till hamnen. Detta är ett ärende som tagits med efter Klåva hamnförenings önskemål. Eftersom vi nu hört uttalande från hamnföreningen som motsätter detta är vi beredda att lyfta ur denna delen om hamnföreningen så önskar.

Vi gav tre positiva planbesked, till Seaside på Björkö, bostäder på Kalvsund skolas tomt och vid Fotö skola. Dessa bostäder kommer att bli ett välkommet tillskott för de som vill flåtts från sitt hus till en lägenhet men ändå bo kvar på samma ö.

När det gäller detaljplanen på ett hotel/spa på Långesand på Öckerö är vi inte villiga att i nuläget sälja marken. Den tilltänkta köparen har inte velat visa varken affärsplan eller vilken samarbetspartner man har. Vi har därför ingen möjlighet att bedöma om de har en långsiktig möjlighet att uppfylla planen om etablera ett hotel/spa.

2 kommentarer för “Möte med arbetsutskottet

 1. Hej Daniel!
  När det gäller parkeringsnormen är ju detta något som är framtaget tillsammans med Klåva hamnförening, så där är ju vi överens. När det gäller Dina andra frågor så vill jag gärna höra mer och Du skall givetvis få svar på Dina frågor. Jag föreslår att Du ringer eller mallar mig så bestämmer vi ett möte där jag tar med de tjänstemän som Du och jag anser vara relevanta för vår diskussion.

 2. Hej Arne!
  Jag vill diskutera några frågor med dig som påverkar min framtid som företagare i kommunen. Vad gäller problematiken i Klåva så låter jag Börje Hamnebo sköta den biten i nuläget men vill ändå framföra hur missnöjd man blir på regler som bara sätter käppar i hjulet för folk som vill utveckla och förfina området. Om det är reglerna och inte tjänstemännen det är fel på, kan man då inte försöka arbeta för en lagändring? Nu är det i första hand parkeringsnormen som är problemet och den är det ju kommunen själva som sätter. Men nog om det.

  Jag startade för ca 7 år sedan ett företag inom bygg och anläggning. Jag är sedan tidigare även en av delägarna i Englunds Plåtslageri. Vi har i de två bolagen gått från 4-14 anställda på 7 år och Hönö Bygg & Mark AB som jag startade har länge varit i stort behov av mark. ( Som så många andra ). Vi står i dagsläget med våran maskinpark på den tomt som finns kvar på pinan mellan Te-Da Bilservice och Englunds Plåtslageri. Den har jag också försökt att få köpa men ingen mark säljs innan beslut om ny återvinningsstation tagits. Då jag även har försökt få arrendera marken tills beslut tagits har även det blivit nej. Senare fick jag reda på att en liten bit av marken arrenderas av en annan. Något som inte var möjligt enligt ett av de första svaren jag fått från kommunen. Så just nu börjar “entreprenörsglöden” att sakta rinna ur mina ådror. Har så gjort ett tag så till slut tänkte jag att jag måste kontakta dig. Du är insatt i det mesta som händer i kommunen och jag undrar har vi någon framtid som mindre företagare i kommunen? Eller kommer all mark att gå till hotell, spa-anläggningar och turism? Om så är fallet får jag naturligtvis finna mig i det och tänka om. Men jag vill så gärna….

  Vi som jobbar med markanläggning här ute är också i stort behov av att hitta en mark där man kan lasta om jord och schaktmassor. Inte för deponi utan för att sikta jorden och få ut matjord, kullersten, sprängsten mm för att få ett kretslopp som är hållbart i längden. Ingen av oss klarar att göra detta på egen hand. Jag har flera förslag på områden som kunde användas för det men vem skall man prata med om det som är intresserad av att få till stånd ett hållbart och miljövänligt kretslopp med denna typen av material? I nuläget får man köra in det till stan om man skall bli av med det. Sedan körs lastbil efter lastbil ut med siktad jord eller sprängsten mm. Allting kan vi inte ersätta med återvunna material men sånt som asfalt, betong, jord mm kan man till stor del återanvända. Så vem har intresse av att hjälpa till med detta på kommunen? Kan du sätta mig i kontakt med de rätta personerna? Skicka mig inte till näringslivsenheten för där har jag provat och det känns inte som att det finns något att hämta där.

  Med vänlig hälsning
  Daniel Englund, Hönö Bygg & Mark / Englunds Plåtslageri Hönö AB

Kommentera