Artikel om Långholmen i Lokalbladet

Det finns ett par saker som är värda att kommentera i denna artikel. Jag är inte direkt förvånad över att de som nu är uppsagda från sitt arrende är negativa. Samtidigt är det ju faktiskt så att kommunen har arrenderat ut marken eftersom vi kanske vill använda den i framtiden, annars hade vi sålt den.

Det finns olika lösningar på att bygga ett hotel på Långholmen. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett stort komplex på Långholmen utan det kan ligga i Östra hamnen på den tomten som iordningställts. Detta kan kompletteras med mindre byggnader anpassade till landskapet på Långholmen. Ett sådant förslag framfördes av Hönö öråd på deras möte.

Att hamnföreningen nu plötsligt är negativ är intressant. Så har inte varit fallet tidigare utan hamnföreningen har varit pådrivande för att öppna ett nytt inlopp öster om Långholmen och att stänga det nuvarande. Om tidningsuppgifterna stämmer så är det inga problem att just denna delen plockas bort ur planprogrammet eftersom det endast finns med där enligt Klåva hamnförenings önskemål.

När det gäller trafiken har politiken aldrig haft för avsikt att den skall dras ut till Långholmen utan p-platser kan finnas på annat ställe, exv. i Östra hamnen. När det gäller trafiken till och från kommunen till hotellet så har vi att redogöra detta för Länsstyrelsen. Det gäller inte enbart ett nytt hotell utan alla kommande detaljplaner på nya bostäder. Just hotellets gäster belastar huvudsakligen färjan på andra tider än när pendlingen är.

Att intressenterna är hemliga är helt normalt när det gäller affärsplaner. De flesta intressenter vill inte i nuläget att det offentliggörs att de är intresserade. Skälen kan bl.a. vara av konkurrensskäl.

Att det hela inte fullföljdes för tjugo år sedan berodde på den lågkonjunktur och ekonomiska kris som drabbade Sverige och att intressenterna då drog sig ur.

Artikelförfattaren kanske enbart stött på människor som är negativa. Själv har jag talat både med sådana som är negativa och positiva. Jag tror att vi först måste ges möjlighet att förklara vad detta kan innebära och att man inte tror att det bara kommer att bli “ett stort komplex” som förstör Långholmens karaktär. Eter samrådet som nu pågår kommer synpunkterna att vägas samman för ett nytt beslut.

Kommentera