Utveckla turismen till öarna

I dagens GP står det om ett samarbete som Öckerö kommun har med SDN Västra Göteborg och Göteborg & company. Avsikten är som jag tidigare skrivit om att marknadsföra oss som en del i Göteborgs skärgård. NamnetGöteborg drar en hel del turister och kan vi dra nytta av det så kommer det att gynna vår satsning på turism. Kryssningsbesökare är en viktig del i detta.

Kommentera