Alliansregeringen ökar försvarsbudgeten för 2014

I Budgetpropositionen för 2014 kommer regeringen att föreslå en succesiv ökning av Försvarsmaktens anslag. Redan nästa år ökar anslaget med 200 miljoner och därefter gradvis till 500 miljoner 2017. Under den kommande 4-årsperioden ökar därmed försvarsanslagen med totalt 1,4 miljarder. Syftet med höjningen är att öka Sveriges försvarsförmåga.

Tillskottet går till förbandsverksamheten och åtgärder för att rekrytera, utbilda och behålla tidvis tjänstgörande personal prioriteras. Förstärkningen möjliggör en utvecklad övningsverksamhet som höjer förbandens förmåga och samtidigt gynnar rekryteringen.

Förra året ökade regeringen anslagen för materiel med 300 miljoner för 2013 och 2014 och sammanlagt drygt 2 miljarder kommande år. Med årets ökning fortsätter regeringen att bygga ett modernt, starkt och användbart försvar.

Kommentera