Maxtid på akuten ett misslyckande

Intressant inslag från Västnytt. När (S) inte klarar sitt vallöfte om att 90 skall få träffa en läkare inom en timma så väljer man att sänka ambitionen istället för att tillföra resurser så att man klarar det. Hur tänkte man från början egentligen?

Vallöftet långt ifrån infriat Max en timme skulle det ta innan man fick träffa en läkare på akuten. Det gick Socialdemokraterna i Västra götalandsregionen till val på. Men eftersom man inte lyckats infria löftet så ändrar man nu målet.

I väntrummet på Kungälvs akutmottagning finns en hylla med böcker. Allt för att blidka väntande patienter. För trots att målet för alla regionens akutkliniker numera är att 90 procent av patienterna ska få träffa en läkare inom en timme, så är man inte i närheten av det idag. Vare sig här eller någon annanstans.

Under årets första sex månader fick i genomsnitt 44 procent av alla patienter träffa en läkare så snabbt. Det vill säga inte ens hälften.

För Sahlgrenska, där även Östra och Mölndal ingår, var snittet bara 37 procent och på Kungälvs sjukhus så lågt som 35 procent.

Regionstyrelsens ordförande, Gert-Inge Andersson (S), ser bekymrad ut när frågan kommer på tal.

– Ja det är ju alldeles för låg måluppfyllelse, det kan man inte sticka under stolen med, säger han.

Men hade ni trott att det skulle gå att nå målet utan mer resurser?

– Ja det trodde vi. Det kan handla om att arbeta på ett annat sätt, och även att få fler att ringa 1177 och gå till vårdcentralens jourmottagningar istället.

Men trots att det genomförts förändringar på akutmottagningarna så märks ingen skillnad i statistiken.

– Vi jobbar ju alla för att nå målen, men samtidigt har antalet som söker sig till akuten ökat kraftigt de senaste åren. Det säger sig självt att det inte går ihop, säger Mats Dahl, verksamhetschef på akutkliniken i Kungälv.

– Jag hade nog trott att vi skulle fått mer resurser, på något sätt, fortsätter han.

Målet sänks
Men sättet som de rödgröna nu hanterar misslyckandet är att sänka själva målet. I budgeten för 2014 nöjer man sig med att 60 procent av patienterna får träffa läkare inom en timme.

– När vi sänker målet blir det mer realistiskt utifrån synpunkter från professionen, säger Gert-inge Andersson (S). De måste vi politiker lyssna på. Men det betyder inte att vi inte kan spänna bågen igen, på längre sikt.

Kristina Petersen
kristina.petersen@svt.se

Kommentera