Taxi på Öckerö under helgkvällar

Fr.o.m. den 4 oktober kommer Taxi Göteborg att ha en taxi i kommunen. Turen går lördag och söndag natt 22-04 enligt en turlista som ännu ej är fastställd.

2. Inga förbokningar

3. Priset är 100:- per person oavsett antal stopp

4. Bussen tar upp till 8 passagerare

Mer information kommer bl.a. via kommunens hemsida.

Kommentera