Mer kvar av lönen för dem som jobbar

I dag presenterar de fyra partiledarna för Alliansen ytterligare ett steg i att ge framför allt låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen. I budgeten för 2014 vill vi fortsätta att ta ansvar för jobb och tillväxt och förstärka arbetslinjen.
Med anledning av detta föreslår vi att jobbskatteavdraget förstärks med 12 miljarder kronor. Samtidigt höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt. Satsningen är på sammanlagt 15 miljarder kronor och beräknas enligt regeringens bedömning leda till 13 000 nya jobb.

Alliansregeringen vill stärka drivkrafterna för jobb genom att ge låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen. En stark arbetslinje, minskat utanförskap och ordning och reda i ekonomin har bidragit till att Sverige klarat sig bättre än många andra länder genom den globala finans- och skuldkrisen.
Det förstärkta jobbskatteavdraget ger en vanlig inkomsttagare 200–300 kronor mer i plånboken varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare. Tillsammans med Alliansregeringens tidigare jobbskatteavdrag innebär dagens förstärkning att alla som tjänar upp till 38 500 kronor i månaden får behålla mer än en extra månadslön efter skatt om året jämfört med 2006.

Förslaget i korthet:
Förstärkningar till hushållen stöttar tillväxt och jobb
Mer kvar av lönen innebär fler jobb
En extra månadslön till låg- och medelinkomsttagare
Höjd brytpunkt ger skattelättnader för en miljon inkomsttagare

Kommentera