Möte med arbetsutskottet

Under mötet hade vi frukost med företagare i byggbranschen. Förutom att äta frukost så hade vi diskussion och framför allt information från dem om deras uppfattning om kommunens service till dem. Vi fick indikationer på att vår service till dem i vissa avseenden hade blivit besvärligare. Detta är något som vi måste ta åt oss och se vad det kan bero på.

Mötet avslutades med ett studiebesök på Långholmen. Vi fick en guidad tur runt hela ön och till alla byggnader av personer som äger byggnader på ön. Ett uppskattat besök för oss och vi tackar för ett väl genomfört besök.

Kommentera