Möte med Regionfullmäktige

Två saker från mötet som jag anser att det är värt att notera.
Det fanns ett förslag att införa kontantlöst arbetssätt på Angereds närsjukhus. Personligen kan jag tycka att det är bra att vi successivt lämnar kontanthanteringen och därmed då också får en högre säkerhet för personalen. Risken för rån minskar ju helt klart. Däremot anser jag att det är fel att man just ger dispens till Angereds närsjukhus. Jag kan tänka mig att just i den stadsdelen finns det flest människor som har svårigheter med att få ett betalkort. Vill man göra detta på försök kan man börja med något annat sjukhus, exv. Frölunda sjukhus. Sedan kan jag tycka att om det är ett säkerhetsproblem så skall det givetvis införas på alla sjukvårdinrättningar och inte endast på Angereds sjukhus.

Västra Götalandsregionen skall yttra sig över den nationella planen för transportsystemet 2014 – 25. Trots att Regionfullmäktige, mot S, MP och V:s vilja, tagit beslut två gånger om att E20 skall vara fyrfilig med motorvägsstandard så försökte samma partier att återigen dribbla bort detta. Istället för att ha med detta, som majoriteten anser som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna, så hade man valt att ha med det i en bilaga. För tredje gången beslutade nu Regionfullmäktige att detta är en viktig fråga för regionen och att det skall stå med i dokumentet.

Kommentera