Möte med Västtrafik

Idag hade vi ett samrådsmöte med Göteborg och kommunerna omkring med regionen om kollektivtrafiken. Vi fick en genomgång av det nya biljettsystemet som har presenterats i media. Det handlar om ett system med zoner på 15 – 20 km som är där Du startar Din första resa på dagen. innan detta system sätt in kommer man att förenkla det gamla systemet så mycket som det är möjligt.

Inbjuden var också Västtrafiks vd. Eftersom många av oss kommunföreträdare känner att det inte finns den lyhördhet som vi önskar från Västtrafiks tjänstemän tog jag upp denna fråga. Som exempel tog jag vår förfrågan om att få omarbeta turlistan för vår personfärja för att få med en tur 18.22. Svaret som vi fått är att turlistan är fastställd och att vi får återkomma 2015.

Svaret från Västtrafiks vd var inte direkt upplyftande. Han försvarade och vidhöll att man inte kan ändra sina turlistor, detta även om det händer saker i kommunen som motiverar detta. Han gick t.o.m. så långt att han påstod att det är Västtrafik som alltid har rätt i sina bedömningar när vi kommer med förfrågningar och förslag.

Detta skapade minst sagt en upprörd stämning från kommunföreträdarna. Det blev i princip en kononad av inlägg där detta synsätt kritiserades. Ställd inför detta faktum backade han och lovade att ta åt sig av kritiken. Det är nu meningen att Västtrafik fortsättningsvis skall vara mer benägna att diskutera de förslag som vi har. De förslag som vi nu har, exv. 18.22-turen till Kalvsund kommer man också att titta närmare på.

Sammanfattningsvis kan jag tycka att det känns märkligt att vi måste ha en debatt med vd:n om detta när det borde vara vara en självklarhet för ett bolag som Västtrafik att man borde vara lyhörda mot sina kommuner.

Kommentera