Möte med Kommunfullmäktige

Större delen av dagordningen bestod av svar på motioner och på medborgarförslag.
Två medborgarförslag om Kalvsunds skola och förskola besvarades med en motivering till varför dessa lades ner.
Medborgarförslag om införande av användande av dubbdäck inom kommunen avslogs.
Den stora debatten handlade om Öckerö kommun skulle inleda ett vänortssamarbete med staden Safi i Marocko. Bakgrunden är en förfrågan från Safi som vi fått eftersom vårt skolfartyg T/S Gunilla besöker dem varje år. Kommunstyrelsen har tidigare godkänt detta och efter det motionerade Vänsterpartiet om att detta skulle stoppas. Denna gång sa Kommunfullmäktige nej efter en votering.
En motion om att göra Öckerö kommun till en författarfri stad från Miljöpartiet avslogs.
Motion från Socialdemokrater om belysning på cykelparkeringen på Hönö Pinans färjeläge bifölls.

Kommentera