Lärarförbundets kommunlista

Öckerö kommun har stigit på Lärarförbundets lista över hur bra man är som skolkommun från plats 139 till 128. Nu är jag mycket tveksam till just denna undersökning. Förvisso är det så att alla undersökningar har sina egna parametrar som slår olika men här har vi en undersökning som mycket bygger på lärarnas och inte elevernas villkor.

Lärarförbundet rankar kommunerna efter 14 olika kriterier. Flera av kriterierna är oantastliga. Bland annat mäts elevernas betyg (meritvärden) i årskurs 9 och antal elever som når minst betyget Godkänt i de ämnen som studeras. Betygen viktas också mot något som på Skolverksspråk heter “Salsa” där elevens hemförhållanden – föräldrarnas etniska bakgrund och utbildning – har betydelse. Salsamåttet är omtvistat, väl fördomsfullt för min smak. Ur en positiv synvinkel kan man dock säga att Salsa mäter skolans förmåga att kompensera för hemförhållanden som inte antas vara studiemotiverande.

Andra kriterier är mer fackliga. Och inget fel i det. Lärarförbundet är en facklig organisation. Därför finns mått som “löner”, “friska lärare”, “utbildade lärare” och “lärartäthet” med på listan. De två sistnämnda kriterierna viktas rentav dubbelt i Lärarförbundets rankning. Den kommun som har många och korrekt utbildade lärare kan således räkna med att hamna högt upp på listan.

Ett kriterium är renodlat fackligt subjektivt. Kommunerna rangordnas efter hur de lokala fackföreningarna uppskattar kommunen som “avtalspart”.

Vad jag kan tycka är konstigt är när man lägger större vikt vid lärartäthet än elevernas resultat och som viktas samma hur facket uppskattar kommunen.

Som sagt alla undersökningar har sina egna parametrar, men det hade varit ärligare av Lärarförbundet om man inte hade försökt att ge sken av att denna undersökning speglar hur bra kommunerna är för eleverna, vilket ändå är det som räknas i slutändan.

Kommentera