Seminarium med Capio

Kvalitén i sjukvården kan ifrågasätts. Om flyget haft samma skadeutfall som sjukvården skulle det störta ett plan om dagen.
Viktigt att minska vårdtiderna både för att minska på patienternas lidande samt för att minska på kostnaderna. I sjukvården tar det 17 år att implementera nya metoder.

När Capio tog över S:t Görans sjukhus så hade de en kostnadsnivå som var 15 % lägre än vad landstinget hade. Detta fick till följd att landstinget minskade sina kostnader med 10 %. Capio sänkte då kostnaden med ytterligares 9 %. Detta utan att minska på personal eller kvalité. Mycket av orsakerna till att man lyckats handlar om fokusering på verksamheten och organisationen. S:t Göran har bäst kvalitétsuppfyllnad tre år av fyra bland Stockholms sjukhus. Personalen på S:t Göran är dessutom mer nöjda och friskare än på andra sjukhus i Stockholm.

Detta var en del av ett seminarium som den moderata gruppen i region har på Life Science på SU. Detta och en hel del annat var värdefull information i vårt arbete som politiker. Man kan ju hoppassat även Vänsterpartiets grupp togs sig tid att lyssna på Capio och hur de faktiskt lyckats med mycket som landstingen inte klarat av. I Stockholm använder man S:t Göran som en “hare” som landstinget skall följa. Detta har man också till viss del lyckats med. Detta skulle man givetvis även kunna göra i vår region.

Kommentera