Möte med Kommunstyrelsen

På dagens möte fick vi en redovisning av årets drogvaneundersökning. Detta är elfte gången som denna görs och det är nog ett slags rekord i Sverige. Budskapet från vår drogförebyggande Håkan Fransson var att även om vi lyckats bra, bl.a. halverat ungdomsfylleriet, så är vi nu nere på normala siffror. Detta innebär att det var väldigt illa ställt när vi startade.

Vi tog också beslut om att införa en separat insamling av matavfall. Detta är ett led i miljötänkandet där vi måste hantera vårt avfall på ett smartare sätt. Matavfallet körs till Göteborg där det omvandlas till biogas. För kommuninvånarna innebär det att man får ett kärl till och hämtning varannan vecka.

Efter samtal med FUB så beslutade vi att göra vissa förändringar i vårt reglemente för färdtjänst. Detta för att underlätta det för de personer som vi har i vår Dagliga verksamhet.

Vi är fortfarande inte nöjda med de det underlag vi får från de som vill bygga ett spa på Långesand, Öckerö. Ärendet återremitterades.

Vår parkeringsnormen visade sig ha en brist när vi kräver för långa arrendetider. Detta ändras nu på nästa möte med Kommunfullmäktige då kravet på bindningstid sänks till tio år.

Vi hade också några synpunkter på planen för terminalen på Lilla Varholmen mellan färjelägena. Det var att möjlighet skall finnas för en personfärja att lägga till samt ge möjlighet för att göra fler filer för att få plats med fler fordon på området.

En kommentar för “Möte med Kommunstyrelsen

Kommentera