Möte med SOLTAK

Igår hade vi vårt första styrelsemöte med SOLTAK. SOLTAK är ett samarbete mellan sju kommuner där vi utreder om vi kan göra vissa uppgifter gemensamt istället för som idag var och en för sig. Det är Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Öckerö som har inlett detta samarbete. För en månad sedan bildade vi formellt ett gemensamt bolag där dessa frågor skall hanteras i. F.n. har vi en t.f. vd anställd samt en styrelse bestående av ordförande i Kommunstyrelserna samt oppositionsråden. För att vi mindre kommuner skall klara av de framtida krav som ställs på oss måste vi hela tiden förbättra och effektivisera det som vi gör.

Igår fick vi en genomgång av konsulter som vi anlitat på processerna med lönehantering. Senare kommer vi också att få genomgång på it-verksamheten samt vår fordonshantering. Detta är de första tre områdena som vi tittar på. Resultatet av konsultrapporterna kommer sedan att diskuteras och om detta passar oss kommer vi att inleda ett samarbete med de andra kommunerna. Exakt vad detta kommer att innebära är det för tidigt att säga utan det får jag återkomma om.

Kommentera