Västtrafik och Björköbussen

Fr.o.m. december i år gör Västtrafik massiva neddragningar av trafiken i Västra Götaland. GP skriver om vilka linjer som omfattas av neddragningarna i Göteborg och där är väl industribussarna till Volvo det mest uppseendeväckande.

Även inom vår kommun drabbas vi. I vårt fall är det Björköbussen, linje 294, vars turer kommer att reduceras under dagtid.

Vi tog upp en diskussion med Västtrafik för ett år sedan för att förbättra kollektivtrafiken på Björkö. Vårt förslag till Västtrafik var då att ersätta nuvarande linje med en expressbuss till Göteborg och kompletteras med s.k. kompletteringstrafik. Mellanskillnaden för detta erbjöd sig kommunen att stå för. Vi fick då en beräknad kostnad för detta och ett datum som detta kunde starta.

Det som sedan hände var att Västtrafik meddelade att trafiken skulle reduceras på linje 294 och att det som vi tidigare var överens om nu inte gällde längre. Sedan dess har vi vid ett otal tillfällen haft uppe detta med Västtrafik utan framgång. Senast hade vi uppe Västtrafiks agerande, som strider mot målet om en ökad kollektivtrafikandel, med Trafikverket. Av denna anledning kommer de att kalla till ett möte med Västtrafik där även vi och Göteborgs stad skall delta. Vi kommer då att ta upp Västtrafiks agerande och hur vi vill lösa detta.

Det som händer nu är att Västtrafik enbart ser till sina ekonomiska mål och verkar ha missat att man har ett mål att även öka åkandet med kollektivtrafiken. Tyvärr kan vi inte hindra vad som nu sker med linje 294, vi har också svårt att från kommunens sida göra åtgärder för att underlätta för Björköborna. Detta beroende på att Västtrafik inte svarat på hur man exv. tänker lösa våra skolbarns resor på dagen m.m. Vi har fortfarande heller inte fått något besked från Västtrafik om vilka turer som skall dras in utan detta är information som vi fått av busschaufförer på linje 294. Detta visar hur Västtrafik agerar och man kan väl säga utan överdrift att samverkan och information inte är några av deras starka sidor.

2 kommentarer för “Västtrafik och Björköbussen

  1. Inger, vi har nu också tagit del av tidtabellen. Det hade dock varit klädsamt om Västtrafik informerat kommunen innan man offentliggör tidtabellen.

    Vi har en ständig diskussion om kollektivtrafiken och inte minst om våra ungdomars åkande. Det som nu är prioriterat är att införa fritidskort, dvs. att skolbarnen får åka fritt i kommunen på sin fritid.

  2. Kommande tidtabell ligger på västtrafiks hemsida, liksom nuvarande.
    I samma diskussion så kan man fråga sig hur alla högstadiebarn inom kommunen ska ta sig till skolan då väglag eller väder inte tillåter cykling. Bussarna mellan öarna har låg turtäthet och många barn bor långt från de hållplatser som är användbara, trottoarer saknas ofta. Eleverna får inga busskort heller, vore väl bra om uppväxande generation vänjer sig vid kollektivtrafik, har ju visat sig svårt att lära gamla hundar sitta?

Kommentera