Svar på insändare i Lokalbladet om biblioteket

Göran Engdahl och Inger Sandell skriver i varsin insändare att de är oroliga för att ett nytt bibliotek innebär att det skulle bli inskränkningar i verksamheten samt att kostnaden kommer att bli alldeles för hög. De behöver alls inte frukta detta. Det finns inga som helst tankar på annat än att en nybyggnation skall ge minst samma service som idag. För i stort sett samma kostnad som en fristående fritidsgård kommer vi dessutom att också få ett nytt servicekontor samt en fritidsgård.

Anledningen till att vi vill utreda en nybyggnation av vårt bibliotek är två skäl:
Under fem års tid har vi tittat på olika platser där vi kan placera en fritidsgård som vi lovat våra ungdomar. Däribland Minnesstensskolan vars lokaler tyvärr inte är lämpliga som fritidsgård. Det har visat sig svårt att hitta en lämplig plats. Dessutom vill vi utveckla vår service till våra kommuninvånare. Detta skall ske genom att förbättra vårt servicekontor så att de kan lösa de flesta frågor som kommer till dem.

En bra lösning på båda dessa saker är att bygga ett bibliotek framför kommunhuset där medborgarkontoret och biblioteket arbetar med en gemensam reception och på så sätt förbättrar servicen till våra kommuninvånare. Ungdomarna kan då få sin fritidsgård i bibliotekslokalerna vilka ligger utmärkt placerade för detta ändamål.

Göran Engdahl gör ett räkneexempel och kommer fram till att tre påsar med pengar är mer än en påse med pengar. Det beror väl faktiskt på vad som finns i de respektive påsarna. Vi tänker inte riva ned biblioteksverksamheten så den påsen är tom. Att flytta inventarierna 150 m till en ny lokal kostar inte speciellt mycket. Enligt en första bedömning behövs biblioteket inte byggas om för att användas till fritidsgård, alltså inte heller mycket pengar i den påsen. Tillkommer att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till kommunhuset, vilket antagligen motsvarar kostnaden för en fristående fritidsgård. Skillnaden är att vi för tre små påsar med pengar får betydligt mer än Görans enda påse. Ett annat inte helt oväsentligt problem är att vi har svårt att hitta någon plats för en fristående fritidsgård. Våra ungdomar skulle alltså få vänta ännu längre på sin efterlängtade fritidsgård.

Göran och Inger kan alltså känna sig lugna, inte nog med att vi får ett nytt bibliotek som blir minst lika bra som nuvarande, våra ungdomar får också sin hett efterlängtade fritidsgård samt våra kommuninvånare får en ännu bättre service. Detta till en kostnad som inte kommer att bli särskilt mycket högre. En lösning som alla borde känna sig nöjda med.

Kommentera