Björköbussen linje 294

Förra veckan fick vi slutligen, efter att ha påpekat detta för Västtrafik, turlistan för linje 294. Tyvärr konstaterar vi att man dragit in ett antal tider. Första turen är 06.09 vilket innebär att den tidiga turen 05.39 dragits in. Dessutom har bussen ett uppehåll mellan 09.09 och 14.39 och sista turen går 17.39 från Missionskyrkan.

Vi har tidigare blivit lovade av Västtrafik att vi skulle få omvandla linje 294 till en expressbuss till Nils Ericsonsplatsen. Efter det att vi fått kostnadsförslag på vad kommunen skulle betala så meddelade Västtrafik att de beslutat att lägga ner delar av linje 294. Att kommunen var beredd att delfinansiera en expressbuss inverkade inte på beslutet som Västrafk tog. Vår uppfattning är att när man lägger ner delar av en busslinje i ett utbyggnadsområde som Björkö är, så motverkar detta möjligheterna att få människor att åka kollektivt.

Detta drabbar inte enbart vår kommun utan hela regionen. Västtrafik har ett sparprogram där man tar bort busslinjer för 30 Mkr. Detta får givetvis samma effekt var man än gör det. Vi har framfört till Västtrafik vårt missnöje med detta beslut, och speciellt att man gjort det utan att varit villiga till att låta kommunen istället vara med och utveckla linje 294 till en expressbuss. Efter ett möte förra veckan blev vi lovade att turen 14.09 skulle få vara kvar. Man skulle också överväga turen 13.39. Enligt Västtrafik kommer därmed skolbarnen att kunna ta sig hem efter skoldagen.

Eftersom vi nu känner att vi inte kommer längre med Västtrafik kommer vi att kalla till möte med Trafikverket tillsammans med Västtrafik. Detta för att även Västtrafik bli medvetna om sitt ansvar för att biltrafiken på väg 155 skall minska. Detta gör man nämligen inte genom att minska på busstrafiken utan tvärtom man måste utveckla den.

4 kommentarer för “Björköbussen linje 294

 1. Visst är kollektivtrafiken ett regionalt ansvar, samtidigt som den lokala ansvarsbiten ligger på kommunen.
  Så om Regionen ( i detta fallet västtrafik) inte levererar så blir det ett problem för kommunen, vilket du skriver att ni jobbar på och det tvivlar jag inte på.

  Dock är kommunikationen ett problem även med nuvarande turer. Och när dom nu drar in på ett par senare och tidigare påverkar det bland annat dom som tar kollektivtrafiken med sina barn till Förskola/Fritids.
  Och säkert andra med. Inte bara skolbarnen.

  Jag hoppas ni lyckas ro detta i hamn. Och utöka möjligheterna för oss på kalvsund/Grötö och Björkö att använda kollektivtrafiken både färja och buss.

  290 som går från Öckerö är en kanon linje! Fast där kan man ju inte bo…

 2. Nichlas, kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar genom Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Enligt dem så kommer det nu att gå bussar så att alla barn kan komma till skolan och hem därifrån. Detta allt enligt den statistik man har, och tack vare detta så blev det en tur till samt att man titta på ytterligare en tur.
  Kommunen kommer ändå att ta sitt ansvar och har nu hos Västtrafik begärt att gå kompletteringstrafik den tid som bussen inte går. I praktiken blir det så att kommunen tar över en kostnad som regionen får skatteintäkter för att utföra. Trots detta kommer vi att göra det för våra kommuninvånares bästa.
  Anledningen till att vi inte kunde göra det tidigare var helt enkelt att vi inte fick besked från Västtrafik om vilka turer som de skulle ställa in förrän för ett par veckor sedan.

 3. Detta innebär att det blir ännu mera problem för Grötö och kalvsund barn och föräldrar.
  som nu har sina bar på Fritids och Förskola på Björkö efter erat beslut att stänga skolan och Förskolan på Kalvsund.

  Detta problem påpekade vi vitt och brett flera gånger och bifoga en tydlig uträkning för hur illa det redan är idag då man åker kollektivt till och från dessa. T
  ack vare detta så blir det nu ännu svårare.
  Och visst är det Västtrafik som beslutat det hela. Men det är kommunens ansvarsområde att ha en infrastruktur som fungerar, och detta visste ni då ni stängde skolan och förskolan här.

  Jag tycker det är ett riktigt hån från kommunens sida mot sina medborgare att man inte arbetar för att förbättra sådana möjligheter eller inser att det behövs en skola och förskola på även mindre öar med för att samhället skall fungera.

  Kommunen har ansvar och nu blir det så klart att man kör mera bil på Björkö nu, och då på den 30km/m väg där det inte ens finns en trottoar för att hinna med färjan hem.
  Det är ingen bra utveckling för någon.

Kommentera