Angående Business Region Göteborgs medverkan i Uppdrag granskning den 6 november

Onsdagen den 6 november klockan 20.00 sänds SVT:s program Uppdrag granskning som handlar om Göteborgs Stads medverkan vid fastighets- och investerarmässan Mipim i Cannes.

Jag är en av de som intervjuas i programmet och jag har fått information från SVT om de delar där jag medverkar. Det handlar framför allt om två saker:

Vår kick-off och vår investerarträff samt begreppet ”open bar”
Våra resultat i form av etableringar som kan kopplas till Mipim.

Kick-offen och investerarträffen har båda syfte, deltagarlistor och program. Kick-offen vände sig till deltagarna i delegationen. Investerarträffen till investerare, ett effektivt sätt att träffa investerare och representanter från fastighetssektorn.
I Uppdrag granskning kan det framstå som att totaltkostnaden för båda arrangemangen, 446 000 kronor, finansieras av skattepengar. Det är inte korrekt. Mipim-projektet finansieras till 100 procent av partners, varav 80 procent representerar näringslivet och 20 procent de kommunala bolagen Higab, Älvstranden Utveckling AB och Förvaltnings AB Framtiden.

I inslaget som visas på Uppdrag granskning pratar man om open bar, ”öppen bar”. Vad det handlar om är att man bokar ett konferenspaket där det bland annat ingår lokal, teknik, lättare förtäring, belysning, personal samt dryck. Man betalar en kuvertavgift – oavsett vad som förtärs. Det finns alltid alkoholfria drycker att välja bland.

När det gäller resultat har sex företag etablerat sig under perioden 2010-2013 som ett delresultat av vår närvaro vid Mipim. Uppdrag granskning antyder att några av dessa etableringar skulle ha ägt rum ändå, utan våra insatser på och efter Mipim. Man redovisar dessutom inte de sex etableringsprocesser som fortfarande pågår. Etableringsprocessen är lång och Mipim är en del av denna.

Som ni vet sitter vi inte och väntar på etableringar. Vi måste söka upp investerarna. Vi åker till Mipim för att marknadsföra Göteborgsregionen, för att locka etableringar/investeringar och för att lära och inspireras inför de stadsutvecklingsprojekt som Göteborgsregionen står inför.

Mer information kommer att finnas på BRG:s hemsida. Har ni frågor får ni gärna kontakta mig.

Hälsningar
Patrik Andersson
Vd BRG

4 kommentarer för “Angående Business Region Göteborgs medverkan i Uppdrag granskning den 6 november

  1. Lennart, jag anser att BRG gjort och gör ett bra arbete för att få företagsetableringar till Göteborgsområdet. När det gäller “öppen bar” så får den utvärderas om den formen var bra. Jag har förstått att det inte är något som man kommer att fortsätta med. Öckerö kommun har inte haft några representanter på Mipim-mässan.

  2. Betyder det att du tycker att BRG har gjort ett gott arbete genom deras roll i mässan och arrangemang som “Open Bar”?

    Du svarade aldrig på andra frågan jag ställde så jag försöker igen: Var det några politiker eller tjänstemän från Öckerö kommun som besökte Mipim-mässan?

  3. Lennart, anledningen är helt enkelt att Öckerö kommun är med och finansierar och använder tjänster från BRG. Eftersom vi fick en genomgång av BRG om deras roll på mässan så kändes det rimligt att de skulle få ge sin egna bild av detta. Detta handlar alltså enbart om BRG, vad övriga gjort får de själva ta konsekvenserna av. Det finns mycket att säga om detta, både agerandet och hanteringen av attesterna efteråt, som känns mycket märkligt. Detta får dock politikerna i Göteborg i första hand stå till svars för.

  4. Vad är anledningen till att detta försvarstal läggs ut på Öckerös kommunstyrelseordförandens blogg?

    Var det några politiker eller tjänstemän från Öckerö som besökte Mipim-mässan?

    Vad tycker Arne Lernhag om Bertil Rignäs, Mats Anderssons, med fleras agerande i samband med mässan?

Kommentera