Servicecenter i kommunhuset

Tanken är att ett nytt bibliotek skall ligga i anslutning till kommunhuset och gemensamt ha ett Servicecenter för kommunen. En del frågar om vi redan måste bygga om kommunhuset när det inte var så länge sedan som det invigdes. Svaret är att kommuninvånares idag vill ha betydligt mer service och på ett enklare sätt och för att möta framtidens krav måste vi vara ute redan nu. Skellefteå kommun är en av dem som redan påbörjat detta arbete. Klicka på länken nedan så får du se en film om detta och hur vi tänker oss servicen också.

Kommentera