Möte med Kommunstyrelsen den 12 november

Riskhanteringschefen och Skorstensfejarmästaren redogjorde för vad som hänt sedan senast. För Riskhanteringschefen handlade det givetvis en hel del om händelserna kring påsk då vi hade ett fyrtiotal anlagda bränder. Detta kommer att innebära en merkostnad för dem som inte ryms inom budgeterad ram.

Revisionen hade ett flertal frågor både om den ekonomiska situationen i kommunen, personalfrågor men också vilka framtidsutmaningar som vi står inför.

I övrigt fick vi en redogörelse över läget i energieffektiviseringarna i kommunen. Vi konstaterar att när det exv. gäller fordon så behövs det en tydligare styrning eftersom det nu förekommer att man dels köper större och mer bränsleförbrukande bilar än vad som är nödvändigt och dessutom att man faktiskt inte tankar E85 i våra etanolbilar.Riskhanteringschefen och Skorstensfejarmästaren redogjorde för vad som hänt sedan senast. För Riskhanteringschefen handlade det givetvis en hel del om händelserna kring påsk då vi hade ett fyrtiotal anlagda bränder. Detta kommer att innebära en merkostnad för dem som inte ryms inom budgeterad ram. Revisionen hade ett flertal frågor både om den ekonomiska situationen i kommunen, personalfrågor men också vilka framtidsutmaningar som vi står inför.

Kommentera