Interpellation till Heléne Eliasson om ambulanssjukvården

Denna andra interpellation ställdes också på dagens möte med Regionfullmäktige. Svaret här blev att man nu byter ut ett antal ambulanser. Problemet är att detta skulle gjort för ett bra tag sedan. Regionen slarvar med sina ambulanser, både när det gäller säkerhet och tillgänglighet. Sedan regionen tog över ambulanssjukvården från privata entreprenörer har vi färre ambulanser i drift, med en sämre kvalité och till en högre kostnad. Detta fick jag inget svar på varför det hade blivit så eller vad man tänker göra åt situationen.

Interpellation
När ambulanssjukvården upphandlades av privata entreprenörer så ingick det bl.a. i avtalet att ambulanserna inte fick rulla mer än 40 000 mil annars utgick det vite.

Detta gäller tydligen inte nu när regionen själva tagit över ambulanssjukvården.
“Förr hade vi maxgräns på 30 000 mil för ambulanserna. Men den tillämpas inte längre och vår områdeschef får inga pengar, utan får ­tigga hos NU-sjukvårdsdirektören när han vill köpa nya bilar, hävdar Sohlberg, som är fackets representant vid NÄL-ambulansen.”

Slitna ambulanser som rullar betydligt längre än vad som de skall, ambulanser som inte rullar alls p.g.a. besparingar och personalbrist, 50 Mkr dyrare per år är några konsekvenser av att regionen tog över verksamheten.
Vad hände med löftet från den politiska ledningen om att det skulle bli bättre och billigare när regionen tog över verksamheten?

Min fråga är:
Vad tänker Helen Eliasson göra för att infria detta löfte eller åtminstone att det inte blir ännu sämre och dyrare än vad det var förut när de privata entreprenörerna drev verksamheten?

Arne Lernhag (M)

Kommentera