Möte med Kommunfullmäktige

Mötet handlade till största delen om budget för 2014. Eftersom vi redan tagit beslutet i juni så var det endast ett antal tillägg som gjordes. Vi la ytterligare 6,6 Mkr till investeringar på VA. Efter en längre diskussion med Västtrafik om ersättning för vår Flexlinje, där Västtrafik ville att vi skulle betala hela kostnaden, kom vi till en överenskommelse att dela på kostnaden. Med tanke på att de flesta andra kommunerna som hade en liknande dialog fick stå för hela kostnaden så kan vi känna oss nöjda med detta. Därför tog vi ett beslut om finansiering för detta.

Resultatet har också förbättrats från – 20,7 Mkr till – 8,4 Mkr. Detta beror på ett beslut i Riksdagen där man ändrat reglerna för skatteutjämning och Öckerö kommun har fått betydligt bättre utfall. Detta är nu inte så illa som det låter eftersom vi redan i budgeten för 2014 avsatt pengar för ökade hyror på ombyggnad/tillbyggnad av Hedens skola och Bratteberg samt nytt demensboende på Solhöjdens. Detta beräknas inte vara klart förrän tidigast 2015 varför budgeten egentligen har ett överskott på ett flertal miljoner.

Kommentera