Mail till vår kontaktperson på Västtrafik

Hej!

Jag har dragit mig i det längsta för att Du skulle ha chansen att svara på våra frågor som vi har, men nu har det gått så lång tid sedan de ställdes att tålamodet är slut. Jag har haft uppe frågan om Västtrafiks bemötande både med dess ordförande och vd och fått lite olika svar. Därför skickar jag även kopia till dem för att visa hur vi känner det i kommunerna när vi inte får svar på relativt enkla frågor.

Vi har kommuninvånare som ställer krav på oss och det minsta man kan begära är att Ni ger oss de upplysningar som vi vill ha inom rimlig tid. Den rimliga tiden har nu med råge passerats.

Den 15 december ändras turlistan och vi hade en förhoppning om att kunna vara klara med ett tillköp innan dess. Detta verkar nu som att det framgångsrikt motarbetas av Er.

Vi vill ha svar på följande frågor:

Vad finns det för alternativ till uppehållet på färjan, linje 295, på 18.22-turen?
Vad kostar busstrafiken på linje 294 som tillköp uppdelat i dagtid, kvällstid och helger? Avser givetvis de turer som dras in.
Vad kostar kompletteringstrafik istället för de indragna turerna på linje 294?

Normal handläggning på detta torde vara ett par dagar, men eftersom Ni haft ännu längre tid på Er så har Ni säkert svaret klart redan.

Med vänliga hälsningar

Arne Lernhag
Ordförande Kommunstyrelsen
Öckerö kommun

Kommentera