Möte med Kommunstyrelsen

Vi tog beslut om att bli medlemmar i Ekokommuner det innebär att vi får en bättre möjlighet att mäta oss mot andra kommuner i de miljömål som vi strävar efter. Vi tecknar också en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om att arbeta med solenergi, minskade avfallsmängder och insamling av matavfall.

Vi beslutade också om projektplan för framtida skolor. Det gäller om, till och nybyggnad av Hedens skola och Bratteberg. Eftersom grundkonstruktionen av Bratteberg verkar vara så dålig så ser det nu ut som att det blir bättre att bygga en ny skola istället för att bygga om nuvarande. Diskussion förs också om vi beroende på detta skall starta med Bratteberg istället för som planerat med Hedens skola.

Vi kommer inte att sälja marken vid Tjolmen på Öckerö till exploatören av en planerad spaanläggning. Sedan i våras har vi begärt in finansiell plan och affärsplan. Trots upprepade påminnelser fick vi ingen plan för hur byggnationen, som beräknas till 50 – 100 Mkr, skall finansieras, därav beslutet att inte sälja marken.

Vi fick en rapport om Socialnämndens ekonomi. De har fortsatta problem med ett stigande underskott. Enligt prognosen kommer det att hamna på 8,7 Mkr. Till största delen består underskottet av att vissa verksamheter såsom hemtjänst, köpt vård och personlig assistans har ökat mer än beräknat.

Kommentera