Nya tankar kring fritidsgård

Det är flera stora projekt som är på gång i Öckerö kommun just nu. Vi har därför beslutat att prioritera bland uppdragen och även ändra vissa. Planeringen kommer därför att ske i följande prioriteringsordning:

1. Om-, till och nybyggnad av Hedens skola och Bratteberg.
Vi håller på att planera för en om-, till- och nybyggnad av Hedens skola och Brattebergsskolan. Detta förväntas kosta c:a 150 Mkr men är av yttersta vikt för att ge våra elever en bra miljö att ha sitt lärande i. Vid en första projektering av Brattebergsskolan framkommer det att vi troligen måste bygga en ny skola. Problemen med grundkonstruktionen är så stora att vi inte tror på att de går att åtgärda med en ombyggnad.

2. Nytt särskilt boende vid Solhöjden
Sverige har en åldrande befolkning där genomsnittsåldern beräknas att öka under de kommande åren. Öckerö kommun är inget undantag utan tvärtom ser det ut i prognoserna som att vår genomsnittsålder ökar fortare än i övriga kommuner. Detta gör att det blir ett ökat behov av hemtjänsttimmar men också av särskilt boende typ Solhöjdens. Vi planerar därför för en utbyggnad av Solhöjden med inledningsvis minst 48 platser. Dessa skall ersätta Bergmans boende men också tillföra ett antal platser så att vi klarar en framtida ökning. ​

3. Ny fritidsgård
Eftersom vi anser att det är viktigt att infria vårt löfte till våra ungdomar om en ny fritidsgård ser vi då möjligheten att i samma projekt som Brattebergsskolan, bygga en fritidsgård på Brattebergsområdet. Detta har inte varit möjligt tidigare då vi endast skulle bygga om skolan. För att inte våra ungdomar skall bli utan fritidsgård under byggnationen ser vi på möjligheten att använda Minnesstenskolan tillfälligt. Långsiktigt är den ingen bra lösning men kan fungera som en temporär lösning.

4. Vårdcentral och räddningsstation
Vi planerar också för en ny vårdcentral och räddningsstation. Vårdcentralen drivs av regionen och vi förväntar oss att få ett uppdrag från dem att föreslå var den skall ligga.
Utöver detta tittar vi också på ett nytt servicecentrum i kommunhuset och en utbyggnad åt nordost.

Öckerö kommun är en expansiv kommun där det händer mycket samtidigt och vi skall vara tacksamma för att vi bor i en kommun som är under utveckling. Samtidigt kräver alla dessa uppdrag stora uppoffringar för vår och ÖBO:s projektverksamhet samtidigt som det givetvis också belastar oss ekonomiskt.

Kommentera