Oseriöst förslag om förstatligande

Lärarnas Riksförbund (LR) och Per Thullberg drar slutsatsen (DN 9/12) att resultaten i skolan på något sätt skulle bli bättre om staten fick ett ännu större ansvar. Vad ett förstatligande egentligen skulle innebära är dolt i dunkel. Just det är förmodligen attraktionen med hela förslaget. Det låter enkelt och bra.
Att förstatliga skolan har varit LR:s huvudfråga under många år. Att svartmåla skolan har under många år varit grunden för LR att kräva en statlig skola. Varje nyanserad bild av skolan har därför hotat denna argumentation. Det är oseriöst och oansvarigt.

Per Thullbergs åsikter är kända. Som tidigare generaldirektör för Skolverket har han torgfört sin ståndpunkt, utan att verkets egna rapporter stödde honom. Att Thullberg ska leda skolans oberoende forskningsinstitut och samtidigt förespråkar en reform som saknar vetenskapligt stöd är häpnadsväckande.

Om ett förstatligande handlar om resurser, låt oss då göra detta klart: Det finns inget självändamål i att kommunerna fördelar skolans resurser. Skulle det finnas trovärdiga vetenskapliga belägg för hur elevernas resultat blir bättre om staten tar över finanseringen av skolan, så skulle vi självfallet vara öppna för en sådan diskussion. Men dagens förslag är bara tomma ord. Dessutom visar forskningen att framgångsrika skolsystemen har lokalt ansvar.

Det finns fler obesvarade frågor om ett ”förstatligande”:

Hur blir en matematiklärare bättre om lönen betalas från staten? Hur blir lektionerna lugnare om skolorna styrs från Stockholm? Och varför lyckas lärare i engelska och samhällskunskap ”trots” att de är anställda av kommunen?
Ska staten ta över skolornas finansiering? Hur skulle det bli bättre? Den stelbenta statliga resursfördelningen var ett skäl till att kommunerna fick ta över finanseringen i början av 90-talet. Statskontoret visar att skillnaderna mellan kommunerna för kostnaden per elev är mindre nu än när staten hade ansvar för finansieringen.
Kommer lärarnas löner att höjas om de är statligt anställda? Detta är uppenbarligen LR:s förhoppning. Men var staten skulle få de pengarna ifrån är oklart. Faktum är att kommunernas rådande kollektivavtal har gett lärarkåren mer än andra grupper.
Ska staten även styra finansieringen av fristående skolor? Varför? Varför inte?
Vad skulle en sådan reform kosta i pengar och inte minst tid för lärare och skolledare? Många andra mindre reformer tar flera år att genomföra.
Låt oss också göra klart att skolan alltid varit både kommunal och statlig. ”Återförstatligande” låter som att återvända till ett fungerande normalläge. Men skolan hade stora brister innan 1990 när kommunerna fick ansvaret att fördela skolans resurser. Staten bestämmer idag om skollagen, läroplanerna, betygsystemet, kursplaner, lärarutbildningen och skolinspektionen. Frågan är om den statliga styrningen någonsin varit så stark som idag.

Elevens bästa måste vara utgångspunkt i debatten. Vi är de första att medge brister i kommunala skolor. Just därför har SKL, i samarbete med sina medlemmar, startat en rad kraftfulla satsningar för att utveckla den kommunala skolan. Satsningar som borde ha initierats långt tidigare, men som nu genomförs med full kraft. En stor grupp kommuner deltar till exempel i vår stora matematiksatsning och i ett projekt för att utveckla skolans arbetssätt. Nästan samtliga kommuner har på kort tid sökt medel för att inrätta karriärtjänster. Att påstå något annat är taget ur luften.

I debatten om skolan har svartmålning blivit det normala. Brister måste åtgärdas. Men det är dags att ordentligt lyfta fram det stora kunnande och engagemang som finns i de flesta kommuner om ledning, uppföljning och vad som leder till bättre resultat. Och inte minst de tusentals lärare som både har god ämneskunskap och är skickliga pedagoger.

För att skolan ska utvecklas framöver krävs mer av gemensamt ansvar. Vi behöver ett nära samarbete mellan lokala beslutsfattare och skolans yrkesgrupper. Vi behöver utgå från vad forskningen säger, till exempel om ökat lärande mellan lärarna. Vi behöver också ta fasta på det som är bra i skolan och de lärare som gör skillnad för elevernas varje dag. Det är modellen för framtidens skola.

Anders Knape
ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Maria Stockhaus
ordförande i SKL:s utbildningsberedning

6 kommentarer för “Oseriöst förslag om förstatligande

 1. Kan väl bara konstatera Nichlas att vi inte överens om det vettiga att driva en skola med 8 barn i. Den diskussionen har vi haft och beslutet är taget och verkställt, så nu gäller väl för Dig att acceptera det. När det gäller dialogen så finns det olika åsikter även där men jag tänker inte argumentera mer i detta utan konstaterar återigen att beslutet är taget. Staten hade förverkat sin rätt 1989 och beslutet om att kommunalisera skolan togs 1992. Nu är gräset återigen grönare på andra sidan.

 2. Arne, jag anser att Sveriges kommuner har haft många år på sig att bevisa sin kunskap och vilja och även möjlighet att sköta skolor och förskolor. Men undersökningar och resultat från i stort sett alla håll talar sitt tydliga språk.

  Och ja jag anser att ni(öckerö Alliansen) bedriver en skolpolitik som är väldigt felaktig när ni tycker att nedläggningar av skolor och förskolor på småöarna är bra(så har en parti kamrat till dig utryckt det). När man i stället borde göra sitt yttersta för att ha kvar det eller skaffa allternativ genom att ha en dialog med medborgarna.
  Men som du vet historiskt sett flera gånger velat lägga ned skolan på Kalvsund och andra småöar med, utan att egentligen se möjligheterna elelr ha en dialog om möjligheter.
  Och som du skriver om Västtrafik om din dialog i offerten om Björkö bussen, så har vi haft det med varje försök till dialog med både politiker och Skolchef här. Inga svar, inga besked. inga tydliga lösningar. plötsligt dyker det upp besked och sedan svarar man inte mera än att “det bara är så” besluten är tagna men ingen vill riktigt ta ansvar för det. Skolagen påvisas 2 paragrafer där BOU(som skyller på skolledningen) som även är huvudman kringgått dessa. Och trotts påpekande om detta tar man inte detta på allvar.

  Och det är sådant som bland annat gör att man anser att staten klarar det bättre.

  Så jo du har rätt jag har en hel del åsikter om hur saker sköts, Och då för att jag påverkas av det som medborgare och för att jag betalar skatt till det. Och det behöver man inte vara politiker för att tycka till om, Som tur är. Sen har jag nog inte bara klagat, utan välkomnat en dialog kring detta och då näsmast för Kalvsund och även försökt att ge lösningar. Men får man ingen dialog så är det svårt att hitta lösningar.

  Hur som helst kommunerna har i mitt och mångas tycke förverkat sin möjlighet att styra skolor och förskolor som jag skrev ovan. Och tills dess att man mognat och tagit sitt ansvar så är det förstatligande alternativet det som fungerar just nu.

  Men som sagt jag följer er (och andra partier) och hoppas att det skall dyka upp något guldkorn.

  Lycka till och bra jobb med Bussen på Björkö.

 3. Nichlas, som jag skrev så är det 16,2 barn per grupp om man enbart räknar de sammanhängande öarna och Björkö. Dessutom satsar vi ytterligare 2 Mkr nästa år för att ytterligare minska grupperna. Målet denna mandatperiod är 15 barn per grupp. Hur det är i andra kommuner kan jag inte stå till svars för men faktum är att grupperna i förskolan inte varit så små så länge jag kan minnas. Resultatet i vårt högstadium är också bättre än på länge. Förra läsåret klarade exv. alla elever utan en behörighet till gymnasiet och förförra året klarade alla behörigheten. Snittet i Sverige tror jag ligger på runt 90 %.

  Att förstatliga skolan är som att tycka att grannens gräs är grönare. Jag tror inte att det de problem som finns ligger i huvudmannaskapet utan på en helt annan nivå.

  Diskussionen om skolor och förskolor på öar har vi haft en gång tidigare och där kan jag endast konstatera att vi inte har samma åsikt.

  Du har tydligen många klagomål på hur vi driver vår politik om skola och förskola. Mitt råd är att Du engagerar Dig i ett parti som passar Dig och driver Dina frågor. Det är alltid enklare att bara klaga och önska sig mer än att verkligen engagera sig och ta hela ansvaret med allt vad det innebär. Det skulle jag önska dig lycka till med.

 4. Ja om vi skall diskutera hur det ser ut med barn och grupper i Öckerö så kan det bli ett långt inlägg.

  Dom siffror du levererar är också en sanning med modifikation efter som det är ett snitt, och där hjälper ju små öarnas(dom få ni inte stängt ännu) up statistiken väl.

  Samt att är det 3 pedagoger på max 5 barn? inte ens i snitt får du fram den siffran här i Öckerö.

  Hade det varit så enkelt som du skriver så varför har vi då inte en bra skola nu efter att kommunerna tagit över ansvaret?
  Varför är den sämre än den någon sin har vart och barngrupperna i förskolorna större än någonsin?
  Och varför sitter då politiker och säger “ja ha” då man visar skollagen för dom, som dom ignorerat, politiker som faktiskt sitter i BOU? Och trotts att man belyst fel så ignorerar dom detta? jag kan göra en ganska lång lista på saker.
  Men för att hålla det stort så har kommunpolitiker fått sin chans och nu visat att dom inte kan hantera våra skolor och förskolor.

  Skolverkets ändring av riktlinjerna med orden “dom efter följs ändå inte” talar sitt tydliga språk. Nu skall man utforma det på ett annat sätt. Kommer kommunerna följa detta då? ja om dom tvingas annars bygger man tex hellre om idrottshallen för det ger mera röster.

  Att jag anser att staten skall ta tillbaka skolan är på grund av att kommunerna var tydligen ett ännu sämre allternativ.

  Den dagen ni kan påvisa att ni faktiskt ser till varje barns behov, och att tillgängligheten till omsorg och utbildning i kommunen inte bara figurerar kring Öckerö/hönö och nu mera även Björkö. Och när ni ser att “denna förskolans lokaler är bra men vi behöver tex 4 pedagoger här för att dessa 14 barnen skall må bra” etc etc
  Då skal jag lyfta på hatten och stoppa ner min röst i urnan.

  Jag önskar er all lycka.

 5. Nichlas, hade det varit så enkelt att ett förstatligande inneburit en bättre skola så hade jag ställt mig bakom detta genast. Jag tror dock inte att byte av huvudman förändrar att det blir mer ordning i klassen eller att läraren blir bättre på att utbilda. Jag tror inte ens att det blir mer pengar till skolan genom ett förstatligande. Idag är faktiskt skolan redan i statlig kontroll till stora delar. Det är staten som på olika sätt påverkar läroplaner, riktade pengar och mycket annat.

  Öckeröalliansen kommer att klara vårt mål om 17 barn per barngrupp. I nuläget har vi 15.4 barn per barngrupp, 16,2 om man räknar bort de mindre öarna. Vi kommer ändå att satsa två Mkr 2014 för att ytterligare minska storleken på grupperna. När man ser dessa tal skall man då veta att detta är antalet inskrivna barn. Det faktiska antalet barn som är där är lägre beroende på en del endast är där delar av tiden och några är sjuka eller borta av andra skäl. Vi tittar på att införa en mätmetod som visar hur många barna som faktiskt är i förskolan varje dag och vår uppfattning är att den siffran är lägre än 15.

 6. Det bär i mot min personliga politiska syn, att stå bakom ett förstatligande av skola och förskola.

  Men år efter år av försämring och där det nu är medborgaren mot kommunen i alla dessa frågor talar sitt tydliga språk.
  Tidigare var det kommunen och medborgarna mot staten för att få rätt medel till skolor och förskolor, idag står medborgare och talar för döva öron bland kommunpolitiker som hellre verka se andra saker prioriteras före barnens välmående och lärande…

  Så jag skulle vilja säga att det är dessa kommunpolitiker som gjort så debatten om förstatligande återupptagits så skarpt igen, tack vare den stora försämring som blivit då kommunerna fick ansvaret.

  Att nu skolverket tagit bort den riktlinje om 15barn max per grupp i en förskola, just på grund av att ingen ändå följer den? ja det är ännu en sak som talar tydligt för att kommunpolitiker inte jobbar för detta. Och att kommunpolitiker i Öckerö kommun svarat på att “vi kommer inte klara det målet” på frågan varför man har ett mål som man vet man inte kan leva upp till?

  Ja så länge det ser ut så här så tror jag att Staten får ta över ansvaret tills kommunpolitiker mognat och lärtsig hur man skall ta hand om skolor och förskolor så att det fungerar.

  I alla Sveriges hörn i dag så så finns det ett så kallat förskoleuppror som ekar högt. Det kan man inte nochalera och säga att det är vanligt gnäll. Speciellt efter som dom som driver det är förskolepersonalen själva runt om i landet.

  Så ja kommunerna har förverkat sin rätt att ha hand om våra barn, prövotiden är nu över och ni får sparken med en 45a. Tråkigt för det kunde ha blivit riktigt bra. kanske kan det komma nya i framtiden med kunskap och vilja i kommunerna och då…

Kommentera