Klagomål på kollektivtrafiken

Den senaste tiden har jag fått en del mail och telefonsamtal om bl.a. neddragningarna på Björköbussen. Även om vi i kommunen försöker att göra vad vi kan så är det ändå så att ansvaret för Västtrafik ligger hos Västra Götalandsregionen. Ordförande i Västtrafik och ytterst ansvarig för Västtrafiks olika åtgärder är Leif Blomqvist. För de som vill framföra Era synpunkter till honom så bifogar jag hans kontaktuppgifter.

Blomqvist, Leif (S)

Hemadress:
Lunnefågelgången 24
426 69 VÄSTRA FRÖLUNDA
Telefon bostad: 031-29 69 78
Telefon arbete: 010-441 00 84
Telefon mobil: 0707-31 84 50
Fax: 031-29 17 64
E-post: leif.blomqvist@vgregion.se

Kommentera