Översiktsplanearbetet med Björkö

I går startade vi arbetet med en fördjupad översiktsplan över Björkö. Detta är istället för Björkö 2050 som tyvärr inte lyckades fullföljas beroende på olika skäl. I det nya arbetet med översiktsplanen har vi då också startat en fördjupad översiktsplan, FÖP, som enbart skall handla om Björkö. På första mötet gick vi igenom en del fakta som start.

Planen omfattar runt 400 nya bostäder fram till år 2040.
Begränsning för arbetet skall vara södra Björkö inkl. fotbollsplan
Fotbollsplanen skall kunna inrymma skola eller bostäder. Detta förutsätter att IFk Björkö kan etablera sin verksamhet vid gamla minkfarnen.
Söder om bostäder skall det vara ett verksamhetsområde
Kollektivtrafikutbyggbånad och p-lösningar måste utredas tidigt
Ny skollösning F-6 måste också bestämmas tidigt
Färjeläge mot de sammanbyggda öarna måste ingå i en tidig planering

Några övriga fakta är att trafiken från Öckeröarna på Hjuviksvägen ökat mellan 2001 och 2012 med närmare 15 % men minskat med 5 % det senaste året. Andelen av den totala trafiken från Öckeröarna på Hjuviksvägen har minskat från 71 % till 66 %.
Andelen äldre har ökat, precis som i övriga delar av kommunen. Mest ökar det på Nordöarna.

Personfärjetrafik har ökat med 10 % det senaste året.

Nu fortsätter vi vår planering av utbyggnaden på Björkö. Givetvis kommer björköborna att vara med och få yttra sig över detta senare. Samhällsföreningen är också en naturlig samtalspartner.

2 kommentarer för “Översiktsplanearbetet med Björkö

 1. Owe, Björkö skola kommer som etapp 2, efter Hedens skola och Bratteberg. Då skall vi titta på en skola för ett framtida Björkö.

 2. Hej Arne
  Bra med en riktig plan som rör ett specifikt område, som Björkö ex.
  Det betyder ju att det är enklare föe er att fokusera på detaljer, så som utbygganad av en ny skola(om den nu kommer att bli vid fotbollsplanen).
  Men skolan som nu används är ju behov av upprustning och utbyggnad, de använder ju nu inhyrda baracker för att skolan är för liten!
  Hyran på dessa baracker är ju väldigt hög, som ni vet!
  Kollektivtafik med säkra hållplatser för buss, upplysta och väderskyddade hållplatser.

Kommentera