Tredje mailet till vår kontaktperson på Västtrafik

Fortsättning följer!

Vi köper tillbaka dagtrafiken på linje 294 med de komplikationer som finns beskrivna i tidigare mail. Då ändrar Västtrafik turlistan mot vad den varit tidigare utan att meddela kommunen detta. Påföljden blir bl.a. att 10 – 15 skolbarn kommer försent till skolan.
Varför är Västtrafik återigen så dåliga på att kommunicera vad man gör eller vad fråga om vad man borde göra?

Fortfarande två månader efter beskedet om indragningar i linje 294 saknas följande besked:

Vad kostar kvällsturerna?
Vad kostar helgturerna?
Dessutom har varken kommunen eller ett antal kommuninvånare fått ta del av den statistik som låg till grund för indragningarna.

Vi väntar också på besked om turen 18.22 på personfärjan, linje 296.

Detta är en tjänstemannafråga att lösa men eftersom vd Lars Backström konsekvent vägrar svara på mail eller uppenbarligen inte vill rätta till de brister som finns så blir det en styrelsefråga. Jag förväntar mig att styrelsen för Västtrafik hanterar sina tjänstemän så att de lär sig mer om bemötande och service. Tyvärr är detta exempel bara ett i raden. Jag har fått många fler exempel från mina kollegor i regionen som precis som jag inte är nöjda med Västtrafiks agerande.

Kommentera