Möte med Kommunfullmäktige

En stor fråga hanterades på mötet. Vi tog beslut om projektplanen för framtida skollokaler. Det handlar om om- till- och nybyggnad av hedens skola och Bratteberg. Eftersom Bratteberg visat sig vara i sämre skick än vad vi trodde från början så är nu tanken att bygga en helt ny skola på samma plats. Slutnotan på detta beräknas bli 150 Mkr. Det är en stor ekonomisk ansträngning för kommunen men tack vare en stabil och god ekonomi så kommer vi att klara av detta.

Debatten, som var mer av en informationsdiskussion, handlade både om skolan kan ligga på en annan plats och finansplanen. MP ville gärna att den skall ligga på Prästängen men vet dock inte om den kommer att få plats där. Dessutom är förbindelserna dit sämre än till nuvarande läge. Det skulle också innebära framtagande av en ny detaljplan, vilket skulle ta 3 – 4 år extra. Detta skulle vara mycket olyckligt med tanke på att dagens Bratteberg kanske inte klarar arbetsmiljökraven så länge till.

Socialdemokraterna talade redan nu om en skattehöjning men vi som varit med ett tag vet att de gör detta med jämna mellanrum. Med fortsatt majoritet av Öckeröalliansen är vi övertygade om att vi kommer att klara även detta utan att behöva ändra vår skattesats.

Sylke Sandberg avslutade med att tacka för att vi tänkt om angående biblioteket och nu kommer att placera fritidsgården på Brattebergsområdet. Jag förärades t.o.m. med en presen, bibliotekets skyddshelgon som tack för detta.

Kommentera