Möte med arbetsutskottet

Under stormen Sven var vår personfärja tvingad att använda reservkajen för tilläggning. Det upptäcktes då att kajen inte klarade påfrestningarna. Detta fick till följd att vi tog beslut om att tillföra 2,5 Mkr för att reparera kajen.

Vi behandlade ett medborgarförslag om en crossbana i kommunen. Tyvärr visar det sig att beroende på de olägenheter, bl.a. ljudvolymer, går det inte att få plats med en sådan bana inom kommunen. Det föreslås därför att medborgarförslaget skall avslås.

En genomgång av antalet arbetade timmar visar på en ökning på totalt 2,63 % mellan åren 2011 och 2012. Den totala ökningen av antalet arbetade timmar i kommunen motsvarar 18 årsarbetare. Undersökningen kan inte direkt kopplas till budgetutfall. Vi har därför begärt en analys av bakgrunden till förändringen av arbetade timmar och beaktar detta i sin framtida planering.

Kommentera