Blå översiktsplanering

Idag har jag varit på ett möte med Göteborgsregionen och diskuterat bål översiktsplanering. I samband med att vi nu tar fram en ny översiktsplan för kommunen. Kommer vi i denna också att ha en blå översiktsplan. Detta innebär att vi också skall planera våra vattenområden. Det handlar om att ta fram de olika värden som finns, exv. kulturvärden och miljövärden. I planeringen kan då ingå planering för boende, transporter, besöksnäring m.m.

Dagens möte handlade hur vi skall samordna oss i detta arbete inom Göteborgsregionen. Tanken är att de kartgränser som finns inte skall finansiär man ser på planeringen övergripande. Översiktsplanen väntas vara klar sent 2015.

6 kommentarer för “Blå översiktsplanering

  1. Svaret var på ditt första inlägg att vi har en bra utsläppspunkt och ett väl underhållet reningsverk.

  2. Precis som Du skriver så har vi en bra utsläppspunkt och ett reningsverk som är väl underhållet. När det gäller utredningen om att låta GRYAAB ta hand om avloppet så har jag alltid varit av den åsikten att det är bäst att utreda för att få ett klart svar.

  3. Som jag läser vattendirektivet så var det märkligt att ens lägga pengare på att utredea flytt av utsläppspunkten för renat avlopp från Pinan till Gryaab. I stort sett alla kommuner i Sverige har en oroande låg förnyelsetakt på ledningsnäten, på vad sätt tycker du Öckerö kommun ligger väl till?

  4. Ja, det är ju så EUs vattendirektiv fungerar! Hoppas att ni även tänker så vad det gäller bra utsläppspunkt för renat avlopp, och att sprida riskerna med avloppshantering genom att inte låta regionens anläggningar bli färre eller låta underhåll bli eftersatt.

Kommentera