Artikel i TorslandaTidning

Matti Skogerstrand för Nätverket Övre Hällsvik skriver i en debattartikel om ett förslag hur man kan bygga ut med broar/tunnlar till Öckerö kommun. Han skriver också att de styrande politikerna i Öckerö kommun “ställer sig mycket positiva till förslaget”.

Eftersom jag är en av dem så ställer jag mig mycket frågande till detta. Förslaget har inte varit uppe till diskussion i politiken och det hade varit klädsamt om jag hade blivit informerad eller tillfrågad innan man påstår något om min uppfattning.

2 kommentarer för “Artikel i TorslandaTidning

  1. Själva förslaget har antagligen Öckerö kommun inga problem med bortsett från att det finns ett steg tre med en bro/tunnelförbindelse. Dock finns det miljömässiga problem med att planera ett förjeläge i Hästevik och dessutom måste denna plan finansieras vi den nationella planen som Västra Götalandsregionen måste ta beslut om. Tankarna kan alltså vara bra men jag tror inte att planen är realistisk att driva politiskt.

  2. Hej Arne, 2013-04-02 skickade jag förslaget till dig. Samma datum fick jag mail svar från dig där du skriver följande: ”För Öckerö kommun är detta ett helt acceptabelt för att inte säga ett bra alternativ som jag gärna stöttar”
    Det nu presenterade förslaget i Torslanda Tidning är samma som du erhöll med tillägget att, vid ett eventuellt framtida beslut om fast förbindelse mellan Björkö och Norra Hästevik, kan detta ske med ett tunnelalternativ istället för bro. Förslager bygger primärt på fortsatt färjetrafik fast i förlängningen på en mycket kortare sträcka och en broförbindelse mellan Öckerö och Björkö.

Kommentera