Möte med arbetsutskottet

Mötet inleddes med ett samråd med “Påskgruppen” där även polisen var närvarande. Problemen med Påsken kan delas upp i två delar. Dels förfestande innan påsk då man eldar i terrängen samt då det sker ett antal inbrott m.m. Dessutom är det ett problem med vissa av påskefyrarna då man eldar material som är hälsovådligt.
Beslut togs därför att förbjuda eldning inom detaljplanerat område. Detta innebär inget för påskefyrarna men det förbjuder den eldning som sker innan påsk.

Vi fick en redogörelse av vår vd för ÖRAB om den femårsklassning som vårt fartyg T/S Gunilla genomgick i somras. I stort gick klassningen mycket bra, fartyget är i mycket bra skick, och den enda åtgärden som behövdes var att förstärka vissa plåtar. Även ekonomiskt blev klassningen billigare än budget.

Vi fick också en redovisning om en kvalitétsmätning, som heter KKIK. Sammantaget stod sig Öckerö kommun mycket bra i denna mätning. En liten plump var att av de samtal som rings till kommunens tjänstemän så kommer endast hälften fram. När man väl kommer fram är man dock mycket nöjd med bemötandet.
Vi tog därför beslut om att ge kommunchefen i uppdrag att ändra på detta. Det kan exv. ske genom att vi tar bort telefontider och har gruppnummer istället, att man vidarekopplar sin telefon när man är borta en längre tid.

Vi tog beslut om projektplanen för den fördjupade översiktsplanen för Björkö. Målsättningen är att den skall vara klar under nästa år.
Vi avsatte också pengar till reparation av reservkajen på Kalvsund. I nuläget kan denna inte användas eftersom konstruktionen har börjat att ge sig.

I övrigt avslog vi en medborgarmotion om motorcrossbana. Bullermässigt finns det helt enkelt ingen plats. En motion om fritidsklubbar besvarades också. Vi har startat upp detta genom ett samarbete med Öckerö IF och SH84.

Vi har också tillsammans med de andra kommunerna i Bohuslän antagit en avsiktsförklaring om att öka turismen tillsammans med Västsvenska turistrådet.

Kommentera