Öckerömoderaternas lista till Kommunfullmäktige fastställd

Ikväll fastställde nomineringsstämman vår lista till Kommunfullmäktige. 48 taggade moderater är beredda att ta ansvar.

1 Arne Lernhag
2 Kent Lagrell
3 Malin Tisell
4 Bengt Olausson
5 Eivind Orvarsson
6 Jim Adolfsson
7 Jennie Wernäng
8 Björn Johansson
9 Kenth Pettersson
10 Cassandra Köbbel
11 Max Lagrell
12 Christer Holmer
13 Stefan Granstav
14 Stig Ottosson
15 Daniel Samuelsson
16 Jan Hansson
17 Jörgen Olsén
18 Viktor Ivarsson
19 Peter Jönestrand
20 Kerstin Sterner
21 Lennart Pettersson
22Andreas Rydbo
23 Anders Kjellgren
24 Mia Thylander
25 Carolina Linderhav
26 Claes Magnusson
27 Helena Sallander
28 Owe Bellman
29 Håkan Beskow
30 Åke Johansson
31 Etel Englund
32 Hans Bryngelhed
33 Claes Danielsson
34 Lennart Samuelsson
35 Jan Englund
36 Jonas Olausson
37 Roger Agnesson
38 Anders Boberg
39 Lisa Olofsson
40 Ulf Thylander
41 Dick Lagrell
42 Gunnar Bryngelhed
43 Lennart Olsson
44 Helene Berntsson
45 Per Utbult
46 Lena Hansson
47 Martin Lindberg
48 Christer Seger

Kommentera