Samrådsmöte på Rörö

Just hemkommen från samrådsmöte om nya planprogrammet på Rörö. Tanken är att inventera vilka möjligheter det finns för ytterligare byggnation. Överslagsmässigt visar programmet att det finns ungefär 100 tomter. Hur många inflyttade det kan innebära beror till stor del på hur man väljer att bygga, exv. om man bygger flerbostadshus eller villor.

Det finns också vissa frågetecken, bl.a. avloppsreningen. I nuläget pågår en utredning där vi tar fram vilken kapacitet som nuvarande reningsverk har. Beroende på resultatet måste vi se vilken handlingsplan som vi skall ta men tanken är ju inte att detta skall stoppa en möjlig utbyggnad.

Samrådsmötet gick överlag i en positiv ton med alla de som mött upp. Det kom faktiskt så många att stolarna knappt räckte till. Tack för ett trevligt möte och vi återkommer med ett beslut utformat efter vi tagit in synpunkter från Er.

20140204-222132.jpg

Kommentera