Möte med jordbruksministern

I måndags var jag på ett seminarium om vårt småskaliga kustfiske. Detta är en viktig näring som betyder mycket före oss kustkommuner. Jordbruksministern var i stort sett nöjd med vårt fiske men sa samtidigt att vi hela tiden måste vara vaksamma på hur utvecklingen går. När det gäller tillämpningen av regler ansåg han att vi nu nått en nivå som är acceptabel, både för yrkesfiskarna och för EU. Självklart skall tillämpningen ske på ett acceptabelt sätt och inte kanske som ibland när man tillämpar den till vissa ytterligheter.

Han ansåg också, precis som vi, att rödlistningen av räkor som WWF nu gjort inte är relevant. Detta handlar inte om risk för bestånden utan är en kritik från WWF att myndigheter inte sköter sin kontroll. Detta låter man alltså gå ut över yrkesfiskare och därmed också våra kustkommuner. Själv kommer han att fortsätta att äta räkor.

Vi hade också ett samtal om våra LEADER-områden där vi kommuner medverkar till att fördela stödåtgärder till olika projekt. Detta riskeras nu att halveras den nya programperioden men han påtalade att detta var ett miniminivå och jag tolkar detta som att det finns möjligheter att det ökas.

20140212-110307.jpg

Kommentera