Möte med Kommunfullmäktige

Mötet handlade till stor del om en motion från Miljöpartiet om fritidsklubbar. Svaret är att vi redan har startat upp en sådan verksamhet tillsammans med Öckerö IF och SH 84. Där kan barnen vara i Göstahallen både före och efter skolan. En del dagar är det också lärarstödd läxläsning. Det bjuds också på mellanmål vissa dagar.

Detta har vi haft på försök nu under ett par år och nu formaliserar vi detta i ett avtal. Denna modell kommer vi att kunna använda i samarbetet med andra föreningar.

Vi beslutade också om en investering för att reparera reservkajen för färjan på Kalvsund.

Kommentera