Möte med Öckerö norra öråd

Igår var jag i Göstahallen på Öckerö norra öråds årsmöte och träffade ett flertal öckeröbor. Uppslutningen var god vilket visar att det finns ett stort intresse om vad som händer i kommunen. Jag berättade lite om vad som händer på Öckerö just nu, nybyggnad Bratteberg, planerna för hamnplanen! etablering av vårdcentral och fritidsgård på Sockenvägen 2 och en hel del annat. Vi hade också en bra diskussion om det s.k. förfirandet inför påsk Där det hittills varit mycket skadegörelse samt körning i terräng där man förstört fina naturområden. Många ansåg att detta är ett problem som inte kan lösas på annat sätt än att kommuninvånarna själva tar tag i detta. Det var också ett antal frågor som ställdes och vissa av dem lovade jag att återkomma med svar på.

Hjällviks hållplats. Skall den flyttas till Norgårdsvägen när cykelbanan där är klar och när kommer detta att ske i så fall? Kommer att flyttas när cykelbanan är klar.

Ambulansverksamheten. Håller man på att ändra riktlinjerna hur Öckeröambulansen kan användas även i Göteborg.

Trottoar saknas/är dålig vid Bratteberg på Skolvägen. Hanteras i projektet Brettebergsskolan säker skolväg.

Regnskydd över elevernas cyklar saknas vid Kompassenskolan. Kontaktar ÖBO för att se om det går att lösa.

Trottoar Hockeyvägen hastighetsbegränsning. Hanteras i trafiksäkertsplanen där den kommer att prioritetssättas.

Skyltning Göstahallen. Problem att besökare svänger i på Hockeyvägen istället och belastar den vägen i onödan.

Vägen Hjällvik-Hummerviken. Mycket dåligt skick. Finns den med i asfalteringsplanen?

Jag kommer att återrapportera svaren till örådet så fort som jag fått svar på dem från våra tjänstemän.

Tack Öckerö öråd och alla som kom för ett trevligt möte och att jag gavs tillfälle att få diskutera med Er.

Kommentera