Möte med Pensionärs- och Handikappsrådet

Jag blev inbjuden dit för att framförallt svara på två saker, simhall i kommunen samt vad som hände med Handikappolitiska programmet. Frågan om simhall har varit i aktuell länge i kommunen. Problemet är kostnaden som det innebär att bygga en sådan. Byggkostnaden ligger mellan 100 till 200 mnkr och då får man räkna med att 10 % av detta blir en årlig kostnad. Till det tillkommer driften på ett antal miljoner kronor. Tar man ett medel så,skulle det innebära en årlig kostnad på 17 mnkr. Detta skall jämföras med att nybyggnad av Bratteberg samt ombyggnad av Hedens skola kostar 14,5 mnkr. Nya demensboendet på Solhöjden kostar 5-6 mnkr årligen.

I slutändan handlar det alltså om prioriteringar. I framtiden kommer vi att ha ökade krav med en åldrande befolkning, med exv. ett nytt äldreboende på Nästås, som kommer att ställa stora krav på oss. Därtill kommer skolan också att kräva ökade resurser. Detta gör det svårt att få råd med en simhall när kostnaden blir så hög. Vi har dock inte gett upp hoppet att tillsammans med en privat entreprenör kunna samutnyttja en bassäng så att vi på något sätt kan erbjuda en simanläggning i kommunen.

När det gäller det Handikappolitiska programmet så har vi inte uppfyllt vad som skrivits i detta fullt ut. Detta beror på att ansvaret har legat på flera förvaltningar och därmed ramlat mellan olika stolar. Vi har dock nått ett antal mål och arbetar i många stycken enligt programmet, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Nu har vi startat arbetet med ett nytt program och dessutom kommer vi att arbeta in detta i vår modell så att det skall redovisas i Kommunfullmäktige varje pr vad som är gjort. Därmed anser vi att vi kommer att nå våra uppsatta mål, om än något senare än vad som var meningen.

Tack så mycket för inbjudan. Det är alltid lika trevligt att träffa människor i olika föreningar och diskutera kommunpolitik.

Kommentera