Möte med Kommunstyrelsen

Förutom att vi fastställde förslagen från arbetsutskottet så tog vi en del andra beslut. Vi tog beslut om att inrätta en central Arbetsmarknadsenhet. Tanken är att vi skall kunna arbeta än mer offensivt med arbetsmarknadsfrågorna. Exv. håller vi på att ta fram praktikplatser för sexmånadersanställningar som vi kan ge till arbetslösa ungdomar. Tanken är är att ge ungdomarna en introduktion i arbetslivet samtidigt som man ger dem något att göra.

Vi fick också en rapport om personaltätheten på våra förskolor. Öckeröalliansen har satt upp ett mål på max 17 barn per avdelning. Om man tittar på hela kommunen har vi med råge nått detta mål redan men vi väljer att inte räkna med de mindre öarna som har en annan situation. Nu är detta inget bra mål eftersom det också beror på hur man organiserar med antalet avdelningar. En bättre siffra är antalet barn per pedagog. Vi har förbättrat den siffran från 5,7 till 5,6 barn per pedagog. För att nå målet behöver vi komma ner till 5,3 barn per pedagog. Vi satsar därför ytterligare 2 mnkr i år för detta ändamål och tror då att vi kommersat nå vårt mål.

Kommentera