Verksamhetsbesök Solhöjden Öckerö 12 februari

Rundvandring och en fördjupad information om de olika avdelningarna med Arto Niskala verksamhetschef,
Arne Lernhag, Kent Lagrell och bakom kameran J
Jennie wernäng

Info om Solhöjden:Solhöjden är ett särskilt boende (äldreboende) som ligger på Öckerö. Solhöjden har förutom lägenheter för permanenta platser även korttidsplatser och trygghetsplatser.
Det finns personal dygnet runt med uppgift att tillgodose de boendes behov av trygghet, social omsorg och vård. Verksamhetens mål är att stärka och tillvarata de boendes egna resurser och att se individens behov så att livet känns meningsfullt och tryggt.
Solhöjden har ett eget kök där all mat tillagas. I huset finns även Träffpunkten som är en dagverksamhet dit allapensionärer är välkomna. Frisör och fotvård finns i huset.
Foto

Kommentera